Til toppen

 

 

PRIVAT DRIKKEVANN


Hva er vel bedre enn å ha sin egen vannkilde og kunne tappe friskt og klart vann fra kranen? Det både smaker og føles godt!

Flere tusen husstander i Norge har egen vannforsyning fra brønn, eller inntak fra innsjø eller bekk. Har du privat vannforsyning må du selv ha kontroll på at vannet ikke er helseskadelig å drikke. Generelt anbefales alle med privat vannkilde å ta vannprøver, av ulike grunner: 

  • Kontroll - Enkel måte å sjekke at vannet er av god kvalitet. Det er bedre å sjekke i forkant at det ikke er problemer som kan oppstå i etterkant. Dette gir en trygghet.
  • Oversikt - Stadfester hva som er problemet og omfanget. Er det f.eks. mye kalk i vannet så er det helt nødvendig å vite mengden for å velge riktig anlegg.
  • Dokumentasjon - Det kan være en fordel å dokumentere vannkvaliteten dersom det oppstår arbeid eller noe form for endringer i området rundt vannkilden som resulterer i forandring av vannets kvalitet.

Til de som er tilkoblet offentlig vannforsyning (kommunalt vann) leveres det ferdig renset og godkjent drikkevann. Nedenfor viser en oversikt over de vanligste vannkildene. Les om typiske kjennetegn, vannkvalitet og hvilke analyser som anbefales. 
 


Vanlige vannkilder
 

 

 

 

 


Vannanalyser

KLART VANN ANALYSEPAKKE FYSISK/KJEMISK

Klart Vann analysepakke er for deg som har egen vannforsyning og som vil sikre at vannet du drikker imøtekommer kravene som anbefales gjennom Norges drikkevannsforskrift. Etter bestilling vil du få tilsendt nødvendig prøveflaske som må sendes i retur til oss.
4019766

Vannanalyse Bakteriologisk

En bakteriologisk vannanalyse undersøker om vannet er hygienisk trygt og brukende til drikkevann. Etter bestilling vil du få tilsendt en prøveflaske. Prisen er eksl. frakt. NB! Flasken må sendes i retur til oss med "bedrift over natt".
4019765

Vannanalyse Radon

Analysen anbefales dersom radon har blitt målt i inneluften og man har brønn som vannkilde, og for alle borebrønner i fast fjell.
4019762

Vannanalyse Legionella

Legionella er en gruppe bakterier der noen av underartene kan forårsake sykdom hos mennesker (legionærsyken og pontiacfeber). Legionella er en vanlig vannbakterie og er utbredt over alt i landet. Etter bestilling vil du få tilsendt en prøveflaske som du må sende i retur. Prisen er ekskludert frakt.
4019759Vanlige spørsmål og svar

Kommunalt vann leveres ut på nett av store, ofte interkommunale vannverk. Vannet er normalt av god kvalitet og imøtekommer kvalitetskravene som foreligger, men abonnenter kan allikevel oppleve dårlig smak/lukt på vannet. Normalt skyldes dette lange, gamle og slitte ledningsnett. I tillegg har det litt å bety hvor på ledningsnettet man er tilknyttet, om det er på en sirkulasjonsledning eller ikke. Hvis man ønsker å sette inn tiltak kan man benytte vårt Kullfilter 2.0. Filteret monteres på hovedinntaket og renser alt vann inn til forbruk

Dersom brønnen er tett og ikke får tilsig av overflatevann så er sannsynligheten stor for at den er hygienisk trygg. Men en borebrønns-kilde kan fortsatt ha problemer med andre stoffer som radon, fluor, jern, mangan, hydrogensulfid osv. Noen stoffer merker man, andre er mer usynlige. En vannprøve anbefales for å sjekke at det ikke er noen problemer nå eller om det kan oppstå på et senere tidspunkt. 

Når du skal ta en vannprøve er det viktig at man følger retningslinjene som foreligger. Prosedyre for vanntaking varierer etter hvilken type analyse som skal tas, dvs prosedyrene er forskjellige om man tar bakteriologisk, fysisk/kjemisk eller radon etc. Oversikt over analyser vi tilbyr finner du her.

Det er kan være mange forskjellige årsaker til at vannet lukter dårlig. 
Overflatevann, elver og oppkomme kan ofte ha en organisk, myraktig lukt, noe som normalt forårsakes av humus i vannet. Humus, organisk material, gir vannet en gulbrun farge og måles på laboratorier som fargetall eller KOF. 
I grunnvann kan det oppstå en mer metallisk lukt (og smak), ofte i kombinasjon med en lukt som minner om råtne egg. Lukten som minner om råtne egg er hydrogensulfid og er en svært distinkt og vond lukt. Den mer metalliske lukten (smaken) kommer ofte fra jern og/eller mangan. Disse stoffene vil også føre til rød/brun beleggdannelse på sanitærinstallasjoner, slamansamling i beredere og misfarging av hvitt tøy ved vasking. 

Som tiltak for å fjerne koliforme bakterier, og andre bakterier, anbefales på generelt grunnlag et UV-system. Et UV-system bestråler vannet og fungerer som en bakteriologisk barriere. For optimal drift må vannet ha en viss klarhet, 5 µm partikkelfilter anbefales som et minimum til forbehandling. Hvis vannet er misfarget eller inneholder kalk, jern etc må ytterliggere forbehandling installeres. Disse stoffene vil redusere vannets klarhet og man reduserer effekten på UV-systemet. Hvis man vurderer å installere UV-system anbefales det at man tar en vannanalyse slik at riktig forbehandling kan bestemmes: Vannprøve kan bestilles her.

Metallene jern og mangan danner kjemiske forbindelser i vann. Når det kommer i kontakt med oksygen (luft) endres forbindelsen fra fargeløs til gulbrun/rødbrun. Det kan derfor virke som om vannet er helt rent når det tappes, for deretter å bli dårlig. Men jern og/eller mangan vil ha vært tilstede hele tiden, stoffene foreligger bare på forskjellige ioneformer. I vannkilder som er rike på jern/mangan så vil man ofte merke smak, lukt, farge og beleggdannelse. Typisk tegn er at doskålen får et belegg som er vanskelig å fjerne og klesvask kan få flekker. En vannprøve vil avsløre om det er jern/mangan i vannet, og i hvilke mengder. Vannprøve kan bestilles her.

Hvitt belegg på oppvask, i kaffekokere, dusj etc. skyldes som oftest kalk i vannet. Normalt har overflatevannkilder lavt kalkinnhold, men i grunnvann kan innholdet være betydelig høyere. Høyt kalkinnhold i vannkilden skyldes kalkrik berggrunn. 
Når man har bruksmessige problemer med vannet er det alltid anbefalt å starte med en vannprøve. For å finne problemet og riktig løsning så er det nødvendig å vite hva som er i vannet og i hvilke mengder. Vannprøve kan bestilles her.

For private vannkilder anbefales tiltak dersom radoninnholdet overstiger 500 Bq/l. For vannverk er grensen 100 Bq/l. Radongassen er en radioaktiv gass som avgis fra berggrunnen til vannet. Når vi tapper vann vil radon frigjøres til luften, gassen er kreftfremkallende og innånding utgjør en helsefare og skal unngås. Skal man fjerne radongass fra vannet anbefales en radonavgasser, type Radonett. Radonavgassere finnes i flere størrelser, alt fra eneboligstørrelse til vannverkstørrelse.  En Radonett vil i tillegg til å fjerne radongass også fjerne andre ønskelige gasser som for eksempel hydrogensulfid og kullsyre. Oversikt over radonett finner du her.

Nei, heller tvert imot. Filterpatronens oppgave er å holde tilbake partikler fra vannet, når filterpatronene er tett sier det at den faktisk gjør en veldig god jobb. Men, er man plaget med hyppig filterbytte må man heller vurdere kapasiteten og størrelsen på installert filter. Dess finere filtreringsgrad man benytter dess større filterhus kreves for at vanngjennomstrømning og trykk opprettholdes. Noen ganger er det nødvendig å filtrere i to steg, først grove partikler deretter fine. For mer informasjon kan du lese vår filterpatronveileder.

Vi har laget en filterpatronveileder. Her vil du finne den informasjonen du trenger.