Til toppen


 

AKVAKULTUR

 

Akvakulturen er fremtidens viktigste matkammer for verdens befolkning, og vår kommende viktigste ressurs. I det ligger det et betydelig ansvar å sikre at dagens tekniske løsninger er bærekraftige og som gir forutsigbarhet, kvalitet og vekst. Både fra fiskeegg, yngel, smolt til voksen og slakteferdig fisk.

Klart Vann AS bidrar til kvalitet og vekst med bærekraftig teknologi og kunnskap for optimal god vannkvalitet fra klekking av fiskeegg til yngel stadiet frem til middagsbordet med et friskt, trygt, kaldt og godt vann. 


 

Partikkelfiltrering basket, patron og posefilter for mindre kapasiteter
Produkt: Hayward filter

Partikkelfiltrering generelt for små og store vannmengder
Produkt: Manuelle og automatiske AFM filter

Pre-filtrering RO-system
Produkt: Manuelle og automatiske AFM filter

Lufting
Produkt: Forbes CO2 avgassere

Vakuum lufting
Produkt: Dryden vakuumlufter

Mekanisk filtrering
Produkt: Hayward filter

Mekanisk filtrering
Produkt: Manuelle og automatiske AFM filter

Lufting
Produkt: Forbes CO2 avgassere

Vakuum lufting
Produkt: Dryden vakuumlufter

pH, jern og mangan
Produkt: Vie-renseanlegg

Aluminium reduksjon
Produkt: Doseringsanlegg, vannglass

Biologisk filtrering etter AFM filter
Produkt: Lufting

Biologisk filtrering foran AFM

Koagulering og flokkulering foran AFM filter

Rensing og desinfisering
Produkt: filter, rensing, UV og Ozon

Rensing og desinfisering
Produkt: filter, rensing, UV og Ozon

Brønnbåt oksygenering
Produkt: Diffusorslanger og keramiske diffusorer

Smoltanlegg
Produkt: Diffusorslanger og keramiske diffusorer