Til toppen

Vannanalyse Bakteriologisk

Produktnummer: 4019765
Lagerstatus:

inkl. mva.

Last ned datablad

En bakteriologisk vannanalyse undersøker om vannet er hygienisk trygt og brukende til drikkevann. Etter bestilling vil du få tilsendt en prøveflaske. Prisen er eksl. frakt. NB! Flasken må sendes i retur til oss med "bedrift over natt".

I følge drikkevannsforskriftene skal vannet være helsemessig trygt å drikke. Det skal ikke inneholde virus, bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer og stoffer som kan utgjøre en mulig helsefare. Grenseverdier er fastsatte verdier for maks/minimum nivå. 

• Bakteriologisk vannanalyse dekker følgende parametere: kimtall, koliforme bakterier og E.Coli. Kimtall måler generelt bakterieinnhold. Koliforme bakterier og E. Coli indikerer om vannet har blitt tilført nylig forurensing fra kloakk eller dyreavføring. 

• Analysen anbefales for alle vannkilder. En tett borebrønn vil normalt ha et lavt bakteriologisk innhold. Gravde brønner, oppkomme, elver og andre overflatevannskilder vil alltid være sårbare mot forurensing fra omgivelsene. Det anbefales å ta jevnlige bakteriologiske prøver gjennom året for å få et helhetlig bilde av tilstanden til den aktuelle vannkilden. 

KLART VANN ANALYSEPAKKE FYSISK/KJEMISK

Klart Vann analysepakke er for deg som har egen vannforsyning og som vil sikre at vannet du drikker imøtekommer kravene som anbefales gjennom Norges drikkevannsforskrift. Etter bestilling vil du få tilsendt nødvendig prøveflaske som må sendes i retur til oss.
4019766

Vannanalyse Clostridium Perfringens

Bakteriologisk tilleggsanalyse for anaerob sporedannende bakterie. Undersøker om vannkilden kan ha blitt utsatt for fekal (kloakk/ avføring) forurensing av eldre dato. Ønsker du å analysere for dette så må du bestille denne analysen sammen med bakteriologisk analyse.
4019760

Vannanalyse Intestinale Enterokokker

Bakteriologisk tilleggsanalyse for tarm-enterokokker. Undersøker om vannkilden kan ha blitt utsatt for fekal (kloakk/ avføring) forurensing av eldre dato. Hvis du ønsker å analysere for intestinale enterokokker må du bestille denne sammen med bakteriologisk analyse.
4019758