Til toppen
image


Grunnvann er godt beskyttet fra naturens side, og er derfor ofte godt egnet til drikkevann. I motsetning til overflatevann er grunnvann godt beskyttet mot nedtrengning av sykdomsfremkallende bakterier, virus og andre mikroorganismer. Grunnvannskvaliteten påvirkes av de løsmasser og bergarter det kommer i kontakt med og har derfor vanligvis en annen sammensetning og kvalitet enn overflatevann. 

Normalt har grunnvann i Norge relativt lite nitrogenforbindelser og organiske stoffer, men har høyere hardhet, konduktivitet og pH sammenlignet med overflatevann. Høyt innhold av jern og mangan er ofte et vanlig kvalitetsproblem. Brønner i fjell kan også inneholde radon og fluorid. I områder hvor marine leirer ligger i kontakt med grunnvannsmagasinet ser man typisk en økning i natrium, klorid, mangan og sulfat (brakkvann).    

Det er viktig at overflatevann ledes vekk fra brønnen og at brønnen er forsvarlig sikret. Mikrobiologisk forurensning samt farge og turbiditet kan skyldes forhold rundt selve brønnen og bør utbedres. Hver enkelt brønn bør vurderes og eventuelt utbedres på dette punktet før man vurderer å sette inn en renseteknisk løsning. Les mer om dette på ngu.no

Har du borebrønn og skal utføre en vannanalyse for første gang anbefaler vi deg å ta:

  • Fysisk/kjemisk analyse
  • Bakteriologisk analyse
  • Radon analyse

Det finnes flere ulike rensetekniske løsninger som sikrer forbrukeren godt drikkevann hvis vannprøvene tilsier at det er nødvendig. For eksempel finnes det egne filter/renseanlegg for reduksjon av jern og mangan, kalk, radon, brakkvann etc. For mer informasjon om våre produkter kan du gå inn på fanen "nettbutikk". Her vil du finne produktinformasjon og en oversikt over forhandlere av disse produktene.

VIE ANALYSEPAKKE DRIKKEVANN (FY/KJ)

Klart Vann analysepakke er for deg som har egen vannforsyning og som vil sikre at vannet du drikker imøtekommer kravene som anbefales gjennom Norges drikkevannsforskrift. Etter bestilling vil du få tilsendt nødvendig prøveflaske som må sendes i retur til oss.
4019766

Vannanalyse Bakteriologisk

En bakteriologisk vannanalyse undersøker om vannet er hygienisk trygt og brukende til drikkevann. Etter bestilling vil du få tilsendt en prøveflaske. Prisen er eksl. frakt. NB! Flasken må sendes i retur til oss med "bedrift over natt".
4019765

Vannanalyse Radon

Analysen anbefales dersom radon har blitt målt i inneluften og man har brønn som vannkilde, og for alle borebrønner i fast fjell.
4019762