Til toppen
image


Eksempel på overflatevann er innsjøer, bekker, elver og tjern. Overflatevann er ofte mineralfattig og har lavere pH og alkalitet enn grunnvann. Vannkvaliteten er ofte klar og fin, men er ofte utsatt for variasjoner gjennom årstidene. Overflatevann vil alltid være sårbare mot forurensing fra omgivelsene, enten det er kjemisk forurensing i form av utslipp/landbruk eller biologisk forurensing fra planter og dyr. Kjent kvalitetsproblem er høyt fargetall, innhold av organisk material / humus. Humus kjennetegnes ved at det gir vannet en gulbrun farge og litt dårlig lukt. Humus er ikke farlig men det gjør vannet uappetittlig og øker faren for bakteriologisk forurensing. Humus må ofte fjernes eller reduseres dersom man skal installere et UV-system.

Kvaliteten vil variere og det kan være nødvendig å ta flere vannprøver gjennom året for å dokumentere en trend. Anbefalte vannprøver:

  • Fysisk/kjemisk analyse
  • Bakteriologisk analyse

Det finnes flere ulike rensetekniske løsninger som sikrer forbrukeren godt drikkevann hvis vannprøvene tilsier at det er nødvendig. For eksempel finnes det egne filter/renseanlegg for reduksjon av humus, pH-økning, desinfisering etc. For mer informasjon om våre produkter kan du gå inn på fanen "nettbutikk". Her vil du finne produktinformasjon og en oversikt over forhandlere av disse produktene.

VIE ANALYSEPAKKE DRIKKEVANN (FY/KJ)

Klart Vann analysepakke er for deg som har egen vannforsyning og som vil sikre at vannet du drikker imøtekommer kravene som anbefales gjennom Norges drikkevannsforskrift. Etter bestilling vil du få tilsendt nødvendig prøveflaske som må sendes i retur til oss.
4019766

Vannanalyse Bakteriologisk

En bakteriologisk vannanalyse undersøker om vannet er hygienisk trygt og brukende til drikkevann. Etter bestilling vil du få tilsendt en prøveflaske. Prisen er eksl. frakt. NB! Flasken må sendes i retur til oss med "bedrift over natt".
4019765