Til toppen

KLART VANN ANALYSEPAKKE FYSISK/KJEMISK

Produktnummer: 4019766
Lagerstatus:

inkl. mva.

Last ned datablad

Klart Vann analysepakke er for deg som har egen vannforsyning og som vil sikre at vannet du drikker imøtekommer kravene som anbefales gjennom Norges drikkevannsforskrift. Etter bestilling vil du få tilsendt nødvendig prøveflaske som må sendes i retur til oss.

Analysepakken inkluderer hele 13 fysiske og kjemiske måleparameter, og gir et godt grunnlag for dokumentasjon av vannets sammensetning og kvalitet. God drikkevannskvalitet forutsetter at innholdet til en rekke stoffer er i rett mengde slik at det ikke oppstår problemer med misfarge, lukt, smak eller tæring. En generell vannanalyse er en utfyllende analyse som tar for seg stoffene som ofte skaper bruksproblemer.

Analysen vil vise hvilke stoffer som det er for mye/lite av, og i hvilken mengde. Dette er nødvendig informasjon for å kunne sette opp et forslag til renseanlegg. Analysen er relevant både for privatpersoner og bedrifter med egne vannkilder. Analysen anbefales dersom det er bruksproblemer i form av farge, lukt, smak og belegg. Har man ingen merkbare problem anbefales den for sikkerhetsskyld siden enkelte stoffer er mer usynlig enn andre og problemene kan oppstå på ett senere tidspunkt.

Er det behov for UV-system anbefaler vi analysepakken for å sikre at det ikke vil oppstå problemer rundt driften av UV-systemet. For mye misfarge, partikler og beleggdannelse vil føre til lavere UV-dose og hyppig rengjøring av kvartsglasset som ligger mellom vannet og UV-lampen.

Ved innsending av Klart Vann Analysepakke vil man få:

  • Analyseresultater fra et akkreditert laboratorium

  • Analyserapport som beskriver vannets kvalitet

  • Behovsvurdering av renseteknisk løsning

  • Ved behov, et uforpliktet tilbud


• pH • Alkalitet • Konduktivitet • Turbiditet • Fargetall • Kalsium • Magnesium • Hardhet • Jern • Mangan • Kobber • Klorid • Nitrat

Tilleggsanalyser til fysisk/kjemisk er Fluor og UV-transmisjon som du kan bestille sammen med denne analysen. 

Vannet skal også være helsemessig trygt, vurder derfor om du må analysere andre parametere i tillegg. 

 

 

 

Vannanalyse Fluorid

Vann med høyt fluorinnhold kan forårsake misfarging, skade på tannemaljen og eventuelt skadevirkninger på skjelettet ved at skjelettet blir hardere og sprøere. Fluor er en TILLEGGSANALYSE du kan bestille sammen med analysepakken fysisk/kjemisk.
4019764

Vannanalyse UV-transmisjon

UV-transmisjonsverdi er ikke en egen analyse, men en tilleggsanalyse til Analysepakke fysisk/kjemisk.
4019761