Til toppen

VANNANALYSER

Klart Vanns Analysepakker er skreddersydd for at vi skal finne den beste løsningen til deg. 

Vi bruker et eksternt akkreditert laboratorium til å analysere vannprøvene som mottas. Dette gjør vi helt bevisst for å kunne sikre at våre kunder får analyseresultater som er nøyaktige og kvalitetssikret. Ut fra en vannanalyse er det vår jobb å vurdere behovet for rensing, eventuelt dimensjonere og finne riktig renseteknisk løsning. 

Bestill vannanalyse hos Klart Vann i dag!

Har du en privat vannkilde og er usikker på hvilken analyse du skal bestille? Les vår anbefaling her.

Sorter Anbefalte

VIE ANALYSEPAKKE DRIKKEVANN (FY/KJ)

Klart Vann analysepakke er for deg som har egen vannforsyning og som vil sikre at vannet du drikker imøtekommer kravene som anbefales gjennom Norges drikkevannsforskrift. Etter bestilling vil du få tilsendt nødvendig prøveflaske som må sendes i retur til oss.
4019766

Vannanalyse Bakteriologisk

En bakteriologisk vannanalyse undersøker om vannet er hygienisk trygt og brukende til drikkevann. Etter bestilling vil du få tilsendt en prøveflaske. Prisen er eksl. frakt. NB! Flasken må sendes i retur til oss med "bedrift over natt".
4019765

Vannanalyse Radon

Analysen anbefales dersom radon har blitt målt i inneluften og man har brønn som vannkilde, og for alle borebrønner i fast fjell.
4019762

Vannanalyse Legionella

Legionella er en gruppe bakterier der noen av underartene kan forårsake sykdom hos mennesker (legionærsyken og pontiacfeber). Legionella er en vanlig vannbakterie og er utbredt over alt i landet. Etter bestilling vil du få tilsendt en prøveflaske som du må sende i retur. Prisen er ekskludert frakt.
4019759

VIE ANALYSEPAKKE ENERGISYSTEM (VK)

Analysepakke til varme- og kjøleanlegg. Etter bestilling vil du få tilsendt en prøveflaske, denne må sendes i retur til oss etter prøvetakingen. Prisen er ekskludert frakt.
8525832

Tilleggsanalyser

Tilleggsanalyser er analyser du kan analysere i tillegg til en hovedanalyse. Trykk på hovedanalysene for å se hvilke tilhørende tilleggsanalyser som er mulig å bestille til analysen.
 

Vannanalyse Fluorid

Vann med høyt fluorinnhold kan forårsake misfarging, skade på tannemaljen og eventuelt skadevirkninger på skjelettet ved at skjelettet blir hardere og sprøere. Fluor er en TILLEGGSANALYSE du kan bestille sammen med analysepakken fysisk/kjemisk.
4019764

Vannanalyse UV-transmisjon

UV-transmisjonsverdi er ikke en egen analyse, men en tilleggsanalyse til Analysepakke fysisk/kjemisk.
4019761

Vannanalyse Intestinale Enterokokker

Bakteriologisk tilleggsanalyse for tarm-enterokokker. Undersøker om vannkilden kan ha blitt utsatt for fekal (kloakk/ avføring) forurensing av eldre dato. Hvis du ønsker å analysere for intestinale enterokokker må du bestille denne sammen med bakteriologisk analyse.
4019758

Vannanalyse Clostridium Perfringens

Bakteriologisk tilleggsanalyse for anaerob sporedannende bakterie. Undersøker om vannkilden kan ha blitt utsatt for fekal (kloakk/ avføring) forurensing av eldre dato. Ønsker du å analysere for dette så må du bestille denne analysen sammen med bakteriologisk analyse.
4019760