Til toppen

Vannanalyse Fluorid

Produktnummer: 4019764

inkl. mva.

Last ned datablad

Vann med høyt fluorinnhold kan forårsake misfarging, skade på tannemaljen og eventuelt skadevirkninger på skjelettet ved at skjelettet blir hardere og sprøere. Fluor er en TILLEGGSANALYSE du kan bestille sammen med analysepakken fysisk/kjemisk.

Vannkilder som er i kontakt med fluorholdig berggrunn kan få høyt fluorinnhold. I moderate mengder vil fluorid forebygge hull i tennene men i større mengder vil helseproblemer kunne oppstå. Fluor er uten lukt, farge og smak. 

• I området 1,5-3 mg/l fluor oppnås god beskyttelse mot tannråte, men omtrent halvparten av barna vil få tannflekker. Ingen kjente helseskader. Tannflekker kan mildnes eller unngås ved bruk av fluorfattig vann til spedbarnsmaten. 
• I området 3-6 mg/l F øker forekomsten av tannflekker, og tennene blir mer skjøre og mindre motstandsdyktige. Gravide ammende, samt barn under 7 år bør begrense bruken av dette vannet
• Når fluorinnholdet overskrider 6 mg/l er det skadelig for tennene, og mulige helseskader kan oppstå. Slikt vann bør ikke brukes til drikke. 
• Analysen anbefales hvis man har en borebrønne i fjell. Tall fra NGU viser at 16,6% av 476 undersøkte borebrønner hadde høyt innhold av fluor. 
• Fluorid er en tilleggsanalyse til analysepakke fysisk/kjemisk

VIE ANALYSEPAKKE DRIKKEVANN (FY/KJ)

Klart Vann analysepakke er for deg som har egen vannforsyning og som vil sikre at vannet du drikker imøtekommer kravene som anbefales gjennom Norges drikkevannsforskrift. Etter bestilling vil du få tilsendt nødvendig prøveflaske som må sendes i retur til oss.
4019766