Til toppen

LEGIONELLA

Vannbårne patogene mikroorganismer formerer seg ofte i det som kalles en biofilm. En biofilm oppstår på overflater i tilknytning til vann eller fuktighet og består av kolonier av mikroorganismer. Typisk er rørstrekk med lav sirkulasjon eller lavt vannforbruk ekstra utsatt for dannelse av biofilm. Periodevis løsner ofte biofilmen og bakteriene frigis. Legionella er en av disse bakteriene som i slike tilfellet kan forårsake et sykdomsutbrudd.

Legionella smitter ved innånding av vanndråper, aerosoler, som er forurenset med bakterien. Risikovurdering av aerosoldannede innretninger i offentlige bygg eller bygg med sårbare abonnenter er derfor svært viktig. Vurderes det nødvendig skal tiltak og rutiner iverksettes. Tiltaksnivå vurderes ut fra risiko og kan være alt fra enkle dusjfilter til mer avansert utstyr for montering på hoved inntak.

Sorter Anbefalte

VIE-LEGIONELLA

Prefabrikkert fleksibel løsning for bygg i risikokategori 1, 2 og 3. Klargjort for enkel installasjon og rask idriftsettelse basert på miljøvennlig bærekraftig teknologi. Løsningen er i tråd med gjeldende veileder og godkjenninger.
7009505

LINEGUARD UF-100

Lineguard UF-100 er et kompakt vannrensesystem som produserer trygt, renset vann ved hjelp av ultrafiltrering. Systemet har lang levetid og krever lite vedlikehold.
1001887

DIOX-A Klordioksidanlegg

DIOX-A benyttes som forebyggende Legionella tiltak og desinfisering av drikkevann, industrielle applikasjoner (næringsmiddelindustri, kjøletårn) og avløpsvann.
7009500

VIE-UF GATEKEEPER

Vie-UF Gatekeeper er et Ultrafiltreringssystem, utstyrt med filtermoduler som stopper bakterier og virus. UF systemet monteres inn på hoved vanninntaket for hele bygget eller på et fordelingsrør til en del av byggets rørsystem (gatekeeper konsept). Systemet forhindrer bakterier og andre partikler i å komme inn i rørinstallasjonen.
7009550

Medisinsk dusjfilter

Medisinsk filter gir beskyttelse i «medium-risiko» områder (ikke sterile områder) hvor det er risiko for vannbårne bakterier. Filtrene gir pålitelig, enkel og sikker beskyttelse.

Medisinsk drikkevannsfilter

Medisinsk filter gir beskyttelse i «medium-risiko» områder (ikke sterile områder) hvor det er risiko for vannbårne bakterier. Filtrene gir pålitelig, enkel og sikker beskyttelse.

DELUX MEMBRANPATRON TIL DUSJFILTER (sett a 2 stk)

Membranpatron til patronbytte av Delux dusjfilter
1001860