Til toppen

VIE-LEGIONELLA

Produktnummer: 7009505
Lagerstatus:
Last ned datablad

Prefabrikkert fleksibel løsning for bygg i risikokategori 1, 2 og 3. Klargjort for enkel installasjon og rask idriftsettelse basert på miljøvennlig bærekraftig teknologi. Løsningen er i tråd med gjeldende veileder og godkjenninger.

Optimal 3-trinns løsning for forebygging av legionellasmitte av private og offentlige bygg i alle risikokategorier.

VIE-Legionella består av finfilter, UV-desinfisering og nedstrøm dosering av stabilisert hydrogenperoksid. Avhengig av byggets risikokategori kan man bestemme om man ønsker periodevis eller kontinuerlig dosering. Til dosering benyttes Oxyl-Pro, et næringsmiddel stabilisert hydrogenperoksid uten tilsatt tungmetaller, som effektivt fjerner biofilm. Godkjent for bruk i drikkevann. Ingen “kjemisk” restprodukt, kun vann og oksygen.

1 . FJERNER NÆRINGSSTOFFER
Slam og partikler fjernes fra vannet, næringsmengden som tilføres rørinstallasjonen/bygget reduseres. Dess mindre næring, dess vanskeligere vekstgrunnlag for biofilm.

2 . DESINFISERER VANNET
Vannet desinfiseres ved hjelp av UV-stråling med UV-dose > 40 mJ/cm². Dette sikrer bakteriologisk barriere og trygt vann.

3 . FJERNER BIOFILM
Biofilm kontrolleres og fjernes nedstrøms ved hjelp av Oxyl-Pro stabilisert H2O2 dosering. Selv bygg i lavere risikokategorier bør ha doseringsmuligheter tilgjengelig hvis behovet melder seg. På generelt grunnlag er det alltid å anbefale at rørinstallasjoner, nye som gamle, rengjøres og desinfiseres med jevne mellomrom.