Til toppen

DIOX-A Klordioksidanlegg

Produktnummer: 7009500
Lagerstatus:
Last ned datablad

DIOX-A benyttes som forebyggende Legionella tiltak og desinfisering av drikkevann, industrielle applikasjoner (næringsmiddelindustri, kjøletårn) og avløpsvann.

Wallace & Tiernan systems er svært anerkjent og en av verdens største produsenter på desinfeksjonsløsninger. De har utviklet DIOX-A klordioksidanlegg, som med sine unike detaljer gir et sikkert og trygt produkt. 

Klordioksid er anerkjent som det sikre valget for forebyggende tiltak mot Legionella og er godkjent for bruk i drikkevann på lik linje som klor. I motsetning til klor har klordioksid evnen til å bryte ned biofilm og man unngår dannelse av klororganiske bi-produkter. Klordioksid er i tillegg stabil ved økende pH og har evnen til å vedvare sitt aktive potensial over lengre tid.  

Utgangspunktet for dannelse av klordioksid er fortynnet saltsyre (9%) og fortynnet natriumkloritt (7,5%). Begge løsningene mates direkte inn i reaksjonskammeret hvor klordioksid produseres. Høy-konsentrert klordioksid føres deretter videre inn i en lagertank hvor løsningen fortynnes til 0,7 -2,0 g/l. Fra lagertank doseres klordioksid proporsjonalt med vannforbruket ut i rørnettet. En lav-konsentrert klordioksid blanding er å foretrekke da den er mer stabil og dermed tåler en lengre lagringstid. I tillegg har man fordelen med hyppigere dosering som gir en sikrere Legionella beskyttelse, selv ved et lavt vannforbruk. 

DIOX-A systemene har modeller som kan produsere klordioksid fra 3 g/t til 5000 g/t. Systemene kan utvides med ekstra lagertank ved behov, samt distribuere til flere doseringspunkt. Klordioksanleggene har et kompakt design for enkel installasjon og et brukervennlig touchpanel med animert prosessgrafikk. Leveres med sikkerhetsfunksjoner for kontinuerlig klordioksidmåling og mulighet for tilknytning av kommunikasjonsmoduler.  

  • Hotell
  • Sykeheim, sykehus og eldreheim
  • Kjøletårn
  • Svømmehaller
  • Prosessvann
  • Næringsmiddelindustri
  • Avløpsvann