Til toppen


 

VARME- OG KJØLEANLEGG


Vi vet hvilke oppmerksomhet varmeanlegg og energibærere trenger om det er vann, glykol, etanol eller kombinasjon, for å gi de beste forhold og levetid. Det samme for kjøleanlegg. Det snakkes mye om tekniske finesser og energiøkonomisering knyttet generelt til varmeanlegg, varmepumper og vannbårne varmeanlegg. Men selve energibæreren - som også har sine finesser og forutsetninger i et varmeanlegg - får ufortjent lite oppmerksomhet. Uten vann med god kvalitet i vannbårne system vil ikke varmeanlegget fungere optimalt over tid og levetiden kan bli kort med påfølgende økte driftsutgifter. 

Klart Vann AS har lang erfaring i vannteknisk behandling av varme- og kjøleanlegg og et bredt spekter av lagerførte produkter og løsninger. Vi har teknologi og kunnskap til å ivareta kvaliteten på alle typer varme- og kjølesystem, små som store, med eller uten kjemikalier. Sortimentet inkluderer magnetfilter, delstrømsfilter, vannbehandlere, inhibitorer og rengjøringsmiddel, vakuum utluftere og ekspansjon-, trykk og påfyllingsautomater. 

Et lite men viktig tiltak med stor betydning – vern om dine verdier, miljø og fremtid!
 


VARMEANLEGG
Varmeanlegg er en felles betegnelse på anlegg som benyttes til oppvarming av bygninger, tappevann, innretninger og installasjoner. Mest vanlig er vannbårne anlegg, hvor vann benyttes som varmebærer (energibærer). 

Fjernvarme er ett type energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted. Til transport av varmeenergien brukes et fjernvarmenett, en lukket rørsløyfe som transporterer varmt vann til forbruker og lunket vann tilbake for ny oppvarming. Vann blir varmet opp i en varmesentral, blir distribuert gjennom et fjernvarmenett av rør frem til bygningene som skal varmes opp. Her overføres varmen fra fjernvarmenettet til kundens eget varmeanlegg.

Sentralvarmeanlegg er en annen type energisystem og er et vannbårent oppvarmingssystem i en bygning med en eller flere kjeler. Elektrisitet, varmepumpe, olje, gass og biobrensel er eksempler på energikilder som brukes. Internt på bygget distribueres varmen vanligvis via gulvvarme, viftekonvektorer og radiatorer. Vann benyttes også her som energibærer. I noen installasjoner, eksempelvis ved bruk av noen typer varmepumper, tilsettes vannet kjemikalier som glykol eller etanol. 

Uavhengig av type installasjon og energisystem som benyttes er det svært viktig at vannet i vannbårne anlegg ikke mister sin rolle, nettopp til å frakte varme fra en plass til en annen. Det er derfor svært viktig med riktig vannkvalitet og vannbalanse slik at effekten av varmeanlegget opprettholdes. 

KJØLEANLEGG
Kjøleanlegg er en felles betegnelse på anlegg som benyttes til kjøling av innretninger og installasjoner. Dette kan gjøres ved å fjerne varme fra et system, eller ved å utsette systemet til et miljø med lavere temperatur. Væsker som benyttes til kjøling kalles gjerne kjølevæsker.