Til toppen

Rehabilitering av kjelanlegg

Gasskompetanse fikk en henvendelse av kunde grunnet havari på kjelanlegg. Klart Vann ble kontaktet, og medvirkende årsak viste seg å være dårlig vannkvalitet. Fullstrøms magnetfilter BoilerMag BMXT ble satt inn som strakstiltak og anlegget klarte å driftes frem til det ble mildere i været og muligheten for rehabilitering var tilstede.

Gasskompetanse har i samarbeid med Klart Vann utviklet en mobil rensemaskin som effektivt takler rengjøring og flushing av større vannbårne anlegg. Rensemaskinen inkluderer Vie-BagMag og alle nødvendige komponenter for å styre renseprosessen effektivt.

Rensemaskinen ble tilkoblet anlegget sammen med Senticlene 8500 systemrens sirkulerende i rørsystemet. Kjelanlegget vil deretter bli tilsett X100 Korrosjonsinhibitor og det vil bli ettermontert en vakuumutlufter. BoilerMag BMXT vil selvfølgelig fortsette sin funksjon i det rehabiliterte anlegget.

Kunden gikk for alle anbefalinger og får nå et stabilt kjelanlegg med bedre fyringsøkonomi og med optimal vannkvalitet.

Vi gratulerer med vel gjennomført oppdrag!

Produkter benyttet
Vie BagMag
BoilerMag BMXT
Vakuumutlufter
Senticlene 8500 Systemrens
X100 Korrosjonsinhibitor

Videoene viser resultatet etter et døgn med systemrens: