Til toppen

VARMEANLEGG

Alle vannbårne anlegg krever høy grad av totalforståelse og kompetanse, både av de som prosjekterer, monterer og drifter anleggene. Skal man sikre et energi- og driftsøkonomisk anlegg er det viktig at alle disipliner ivaretas. Et viktig punkt er energibæreren - vannet som transporterer energien. 

Klart Vann AS har lang erfaring innen vannteknisk behandling av varme og kjøleanlegg. Vi har teknologien og kunnskapen til å sikre alle typer vannbårne anlegg, små som store, med eller uten kjemikalier. I tillegg til rensetekniske løsninger som magnetfilter, delstrømsfilter etc. inkluderer sortimenet også vakuum-utluftere og ekspansjonsautomater.


Et lite men viktig tiltak med stor betyning - vern om dine verdier, miljø og fremtid!

 

 

Prosjekter