Til toppen
Nedstengte bygg – risikoutsatt for bakterievekst

Nedstengte bygg – risikoutsatt for bakterievekst

Skoler, barnehager, badeanlegg og idrettshaller skal en dag gjenåpnes for etterlengtede aktive brukere. Klart Vann AS har de siste 14 år jobbet på landsbasis innen fagområde vannbehandling med fokus på vannkvalitet, biologisk tilnærming og sikkerhet.  Sikkerhet til vannforsyning og kvalitet har vært gründer Geir Kjærland sitt fokus gjennom snart 30 år i bransjen. Vi ser det som en viktig del av vårt samfunnsansvar å informere om risikoen som nå bygger seg opp over hele landet, samt dele kunnskap.

Koronavirus pandemien vi står midt i vil nok ikke være avsluttet når dørene gjenåpnes på skoler, idrettshaller og badeanlegg med flere. Ei heller belastningen helsevesenet står ovenfor i pandemien, vi trenger ikke flere liggende hjemme, syke, borte fra jobb og skole, ingen unødvendig lungesyke og vi har absolutt ingen flere å miste. 

Biologisk tikker det en økende risiko som for hver dag blir større og større, nemlig biofilm. Oppbygning av biofilm i rørsystemer, dusjanlegg, drikkevannskjølere, filtersystemer osv medfører en risiko for de som skal ta dette i bruk etter uker med ideelle vekstforhold. Noen har vært oppmerksom på denne risikoen, men flertallet har nok hatt mer enn nok av andre ting å tenke på. 

Det er også en annen side å ta i betraktning. Redusert vannforbruk i kommunalt ledningsnett i områder hvor industri og annet ikke lenger bruker vann, vil kunne gi økt biologisk vekstvilkår og sedimentering som ved økt forbruk dras med inn i byggenes rørsystemer. 

Eldre som har isolert seg hjemme, får i disse dager gjerne lite og ikke besøk, kan lett i en bekymret tilværelse redusere omfang av vannforbruk gjennom dusjarmaturen. Dette gir gode vekstvilkår for biofilm og må tas hensyn til. Her må pårørende og helsepersonell som er på visitt orientere og, om nødvendig, forebygge. Denne omtanken vil også være gjeldene for omsorgsboliger og lignende.

Kommunal vannforsyning her i landet er veldig bra, men det finnes alltids unntak.  Men det er ikke unntakene som er mest risikoutsatt, det er like mye steder hvor en skulle tro det ikke skulle oppstå problemer med biofilm.  Vår erfaring er at vannkvaliteten kan være svært god, men allikevel er det mer enn nok innhold av næringsstoffer i vannfasen som tilfører biofilmen såpass store mengder at den trives godt og vokser tilpasset forholdene. Punkt oppblomstring ser vi også kan gi uheldig vannkvalitet i et kvartal og fine resultater i neste kvartal. Uheldig plassering av uttaket for eget vann på det kommunale ledningsnett er noe vi nærmest daglig får som oppgave å løse på grunn av tilført større menger slam i vannfasen. 

Det at biofilmen tilpasser seg forholdene i rørsystem og armaturer er en av økte risikoene vi har i disse tider. Det er mange som har erfart at legionella vannprøven var helt fin, men plutselig var det verdier med avvik. Legionella trives i biofilmen og koloniserer seg i amøbene hvor den til slutt popper og sprer seg inn i vannfasen. Det å treffe med vannprøvetaking akkurat på dette tidspunktet er ikke lett, det blir en tilfeldighet. Men, er det mange nok som popper inn i vannfasen blir verdiene der etter. 

En biofilm som får vokse i fred utvikler seg lenger enn det tilførsel på næringsstoffer normalt tilsier, dette er et biologisk samfunn med stor overlevelsesevne.

Klassisk egenskap er at biofilmen også tilpasser seg vannhastigheten i vannrøret. Stedets normale  vannhastighet påvirker ikke nevneverdig biofilmens tilstedeværelse på rørveggen, men vokser den seg større eller popper som en legionella kolonisert amøbe vil den bli revet med, og øker vannhastigheten vil den mekanisk bli revet med inn i vannfasen mot tappestedet. Størst risiko oppstår i det mengde uønskede mikroorganismer overstiger vannfasens tilførte evne til å inaktivere, eller enda verre at vannfasen ikke har iboende egenskap til å beskytte brukerne mot en større mengde mikroorganismer. Er det litt fri klor i vannfasen vil de mikroorganismer som mister taket fra biofilmen enkeltvis raskt bli drept, er det ikke, eller det er for lite klor eller annen biocid i vannfasen i forhold til mengde forurensing blir de ikke drept. 

Biologisk forurensing i denne kategorien skiller ikke på ung eller gammel av betydning, tenker da på magebesvær, hyppige toalett besøk og enda verre. Legionella skiller heller ikke mye på alder for pontiac feber som de fleste erfarer gir noen sykedager også for oss friske. Vi skal ikke unnlate å ta hensyn til de mange i risikogruppen for legionella, de har også vært inne i mange uker og ønsker mer enn gjerne å komme seg ut på aktiviteter. De har krav på å bli tatt hensyn til og gitt trygge omgivelser når våre dusj og badeanlegg gjenåpner. Vi i Klart Vann AS erfarer på våre oppdrag at handikap toalett og dusjer er de med størst biologisk avvik, slik kan vi ikke ha det. 

Risikoen strekker seg over et bredt område av brukere, vi kunne tatt med hoteller, brakkerigger, leirsteder, privat vannforsyning og mange flere. 

Vår umiddelbare oppfordring til de kommunale og private vannverk som enten doserer klor permanent, periodevis eller har nødkloranlegg, er å dosere klor med noe økt klormengde slik at vannfasen gis et høyere  evne til å oksidere mikroorganismer, for å møte et større behov i lokal vannfase. 

Parallelt at byggdriftere følger internrutiner for sanering og starter med kraftig utspyling på endeledninger i bygg slik at biofilm ikke får vokse seg for stor, det som er løst spyles ut og klargjør gjenværende for ytterligere tiltak. Her er det viktig å vurdere bruk av desinfeksjonsmiddel som klordioksid eller hydrogenperoksid som Oxyl-Pro for å rengjøre rørveggene for etablert biofilm. Vanlig klor har ikke tilstrekkelig egenskaper til å bryte ned etablert biofilm og rengjøre rørene, selv med sjokk klorering erfares det at liten effekt oppnås. Men klor er effektiv på mikroorganismer i selve vannfasen.

For de kommunale og private vannverk som ikke tilsetter vedlikeholdsdose med klor i en eller annen form, må byggherrer og byggdriftere være mer påpasselig og gjøre enda grundigere jobb ute på hvert enkelt bygg i tråd med den risikokategori bygget er satt i. 

Er det påvist legionella verdier i et bygg må internkontroll prosedyren iverksettes og sanering vurderes utført umiddelbart. Der det er vanskelig med umiddelbare tiltak på hele bygget eller på dusjanlegget er midlertidig bruk av sertifiserte dusjfilter en god løsning, eksempelvis Filtrix dusjfilter. Det er mange flere som skulle vært gjort oppmerksom på at denne type sertifiserte, sikre filterprodukter til dusjen også for drikkevann finnes, det kan spare mange bekymringer og komplikasjoner. For eldre og andre risikoutsatte med usikker dusj er dette en enkel og sikker løsning inntil avvik er utbedret eller eventuelt permanent tiltak er iverksatt. 

Sanering av hele bygg er enklere enn mange tror, det trenger ikke ta lang tid men det krever nøyaktighet, faglig grundig og riktig planlegging, kontroll på utstyr, desinfeksjonsvæsker, kontroll underveis og avsluttende prosedyrer.  Det er flere biocider på markedet som kan benyttes, vi i Klart Vann AS har god erfaring med og valgt å lagerføre stabilisert hydrogenperoksid, uten metaller, godkjent for drikkevann og næringsmiddel med navnet Oxyl-Pro. Den jobber seg effektivt gjennom rørsystemer som saneringsløsning, som permanent dosering innenfor drikkevannsforskriftens grenseverdier eller for enkel periodisk vedlikehold og rengjøring av innvendig rør og armatur. Foruten å gjøre en ordentlig jobb er fordelen restproduktet luft og vann, ingen kjemiske reststoffer. 

Løsning med klordioksid produsert på plassen (type DIOX) er også en viktig løsning å trekke frem. Klordioksid er effektiv på biofilm og påvirkes ikke av organisk forurensing som vi har endel av i Norge ettersom de fleste råvannskilder er overflatevann med varierende kvalitet gjennom året. Svømmehaller har store fordeler med å bruke DIOX klordioksidanlegg, klordioksid er effektivt til rengjøring sandfilter, rørsystem og utjevningsbasseng, samt energi gjenvinningsanleggs. 

Klart Vann AS har utviklet kombinasjonsløsning som dekker risikokategori 1-2-3, det gir fleksibilitet til å ivareta alle typer bygg for kommuner, borettslag, gamlehjem, skoler, idrettshaller, hoteller og mange flere. Kombinasjonsløsningen heter VIE-Legionella og ivaretar de tre viktigste elementer for å forebygge mot biofilm og legionella. VIE-Legionella løsningene leveres som komplette systemer for montering på hoved-vannforsyningen eller lokalt, den reduserer tilførsel av næringsstoffer, desinfiserer vanntilførselen og rengjør interne rør og armaturer. 

Klart Vann AS har flere løsninger til kommunale vannverk, bygg og industri som effektivt vil sikre vannkvaliteten umiddelbart, i perioder og som HMS vennlig beredskaps løsning.  Ta kontakt om dere har spørsmål eller ha behov for et tiltak.  

Geir Roald Kjærland
Daglig leder


Skrevet i år 2020.