Til toppen
image


Der grunnvannstanden er nært bakkenivå benyttes ofte en gravd brønn i løsmasser der vannet samles i en kum. Gravde brønner er ikke like beskyttet mot nedtrengning av sykdomsfremkallende bakterier, virus og andre mikroorganismer som borebrønner i fjell og er ofte mer utsatt for variasjoner i vannkvalitet. Brønner i løsmasse har ofte lavere pH og alkalitet enn borebrønner i fjell. Høyt innhold av jern og mangan er ofte et vanlig kvalitetsproblem. Typiske for gravde brønner er tilsig av overflatevann, spesielt i perioder med mye regn. Dette øker ofte innhold av organiske stoffer som setter farge på vannet og øker faren for bakteriologisk forurensning. 

Det er viktig at overflatevann ledes vekk fra brønnen og at brønnen er forsvarlig sikret. Mikrobiologisk forurensning samt farge og turbiditet kan skyldes forhold rundt selve brønnen og bør utbedres. Hver enkelt brønn bør vurderes og eventuelt utbedres på dette punktet før man vurderer å sette inn en renseteknisk løsning. Les mer om dette på ngu.no

Har du gravd brønn og skal utføre en vannanalyse for første gang anbefaler vi deg å ta:

  • Fysisk/kjemisk analyse
  • Bakteriologisk analyse

Det finnes flere ulike rensetekniske løsninger som sikrer forbrukeren godt drikkevann hvis vannprøvene tilsier at det er nødvendig. For eksempel finnes det egne filter/renseanlegg for reduksjon av jern og mangan, humus, pH-økning, desinfisering etc. For mer informasjon om våre produkter kan du gå inn på fanen "nettbutikk". Her vil du finne produktinformasjon og en oversikt over forhandlere av disse produktene.

KLART VANN ANALYSEPAKKE FYSISK/KJEMISK

Klart Vann analysepakke er for deg som har egen vannforsyning og som vil sikre at vannet du drikker imøtekommer kravene som anbefales gjennom Norges drikkevannsforskrift. Etter bestilling vil du få tilsendt nødvendig prøveflaske som må sendes i retur til oss.
4019766

Vannanalyse Bakteriologisk

En bakteriologisk vannanalyse undersøker om vannet er hygienisk trygt og brukende til drikkevann. Etter bestilling vil du få tilsendt en prøveflaske. Prisen er eksl. frakt. NB! Flasken må sendes i retur til oss med "bedrift over natt".
4019765