Til toppen

ZPM - STATISK MIKSER

Last ned datablad

ZPM - en statisk mikser for kavitering av vann. Kavitasjonsprosessen har en desinfiserende effekt.

100754

ZPM-DN40-2

Ikke på lager

100756

ZPM DN65-3

Ikke på lager

100757

ZPM-DN80-3

Tilgjengelig

100758

ZPM DN100-3

Tilgjengelig

100763

ZPM-DN125-3

Ikke på lager

100759

ZPM DN150-3

Ikke på lager

100760

ZPM DN200-3

Ikke på lager

100761

ZPM DN250-3

Ikke på lager

100762

ZPM DN300-3

Ikke på lager

ZPM står for Zeta Potensial Mikser og er en statisk mikser produsert i rustfritt stål 1.4571. Kavitasjonsprosessen har en desinfiserende effekt.

I forkant av filtrene – optimere koagulering og flokkulering: ZPM forsterker koagulering og flokkulering, øker andel oppløste stoffer som kan utfelles som små partikler/fnokker. Kavitasjonsprosessen gir en perfekt miksing og et turbulent miljø tilrettelagt for koagulering ved bruk av APF eller NoPhos. ZPM forstyrrer den elektriske spenningen (zeta potensialet) på oppløste kjemikalier og små partikler i vannet, partikler med motsatt ladning tiltrekkes hverandre og man koagulering og flokkulering. Når det elektriske potensialet tilnærmes nøytralt vil man nå en redokspotensial økning på ca 100 mV og vannet vil til en viss grad desinfisere seg selv uten bruk av kjemikalier.

ZPM dimensjoneres ut fra trykkfall og vannmengde. Trykkfallet bør ligge rundt 1 og 2 mWS (0,1 – 0,2 bar).

I etterkant av filtrene – mekanisk desinfisering: Når vannet kaviterer dannes det nano-bobler som etter kort tid vil implodere og avgi en enorm energi. Energien som avgis ved implodering vil kunne ødelegge den ytre cellekappen til bakterier og oocyster som befinner seg i vannet og dermed tilrettelegges det for desinfisering med klor. Dess høyere trykkfall dess bedre desinfisering vil man oppnå.

ZPM dimensjoneres ut fra trykkfall og vannmengde. Trykkfallet bør ligge mellom 1 og 5 mWS (0,1 – 0,5 bar).