Til toppen

Vie-Demin

Last ned datablad

Kompakt vannbehandlingsløsning for demineralisering av vannet.

1005121

Vie-Demin 1.1

Tilgjengelig

1005122

Vie-Demin 2.1

Tilgjengelig

1005123

Vie-Demin 5.1

Tilgjengelig

Offentlig drikkevann fra springen inneholder mineraler og må derfor behandles der hvor det stilles høyt krav til rent vann. Mineraler i vannet øker konduktiviteten (ledningsevnen) og kan føre til avsetninger av kalsiumkarbonat på tilstøtende overflater. Demineraliseringsmassen i Vie-DEMIN har evnen til å redusere konduktiviteten i vannet ved å fjerne både positive
og negative ioner.

Vie-DEMIN egner seg derfor spesielt godt til drift av autoklaver, restaurant vaskemaskiner og instrument vaskemaskiner. Den benyttes også der hvor man ønsker å fjerne avsetningen på rene overflater eksempelvis vindu, glass, bilvask mm.

Løsningen kan settes opp med forfilter, slanger, brakett og fastmontert overvåkning av vannkvalitet og vannmengde.

Refill: Tanken sendes i retur for refill/service.

* Oppgitt kapasitet er veiledende og basert på regenerering med 1,79 mol/m3 salt, tilsvarende 10 °dH GSG (1°dH GSG = 30 μS/cm)

NB! Bildet er kun veiledende og kan avvike fra virkeligheten.

HM-COM-100 Temp/TDS/Kond.

Måler konduktivitet (EC), TDS (total dissolved solids) og temperatur. Aktuelle bruksområder: industri, akvakultur, akvarium, drikkevann, næringsmiddelindustri, basseng, vannbehandling.
1006030