Til toppen

1005101

VIE AFM-10

17 l/min

Ikke på lager

1005102

VIE AFM-13

29 l/min

Tilgjengelig

Et revolusjonerende aktivt filtermedia for ren mekanisk filtrering av vann. AFM® kan erstatte konvensjonell kvartssand i alle typer gravitasjons og trykksatte filter. De aktive egenskapene i AFM® gir utallige fordeler og sørger for en energiøkonomiserende løsning. Levetiden på AFM® er minimum 25 år, produktet går dermed inn som et ledd i et samfunn hvor fokus på bærekraftig utvikling er et sentralt tema.

Vannlige bruksområder er drikkevann, vannverk, fiskeoppdrett, svømmebasseng, spa og avløpsvann.

Fordeler ved bruk av AFM®:
Økt filtreringsytelse: AFM® har finere filtreringsgrad og høyere avsetningskapasitet sammenlignet med sand
• Mindre energikrevende returspyling: AFM® har en permanent negativ overflatespenning og vil dermed i tillegg til standard filtrering holde tilbake partikler vha svake binding. Disse bindingene brytes lett ved returspyling og gjør at AFM® filtermedia krever mindre energi og kortere spyleperioder sammenlignet med for eksempel sand. Denne unike egenskapen gjør også at AFM® avgir/slipper mer av det filtrerte tørrstoffet til avløp.

Anbefalte filtreringshastigheter:
• Maksimum filterhastighet er 30m³/m²/t
• For best resultat anbefales 10-15m³/m²/t
• For ekstra fin filtrering anbefales 5m³/m²/t
• For avløpsvann anbefales maksimum 5m³/m²/t
• Tilbakespylingshastighet 45m³/m²/t
• Luftspyling 55-90m³/m²/t

 

 • Vie filter skal alltid monteres etter membrantank.

 • Råvannet skal være fritt for partikler før det entrer Vie filteret, det skal derfor alltid monteres inn ett partikkelfilter før Vie filteret som er tilpasset vannkvalitet og nødvendig kapasitet.

 • Vie filteret skal monteres på et tørt, plant og frostfritt sted, med kort avstand til avløp.

 • Standard Vie filteret er utstyrt med automatikk som starter tilbakespyling/regenerering til fastsatt tid. Mengdestyrt automatikk som opsjon.

 • Det er svært viktig at brønnen/pumpa klarer å gi nødvendig spylevannsmengde og spylevannskapasitet. 

 • Filterventilen, automatikken, leveres med omformer beregnet for stikkontakt med 230V/50Hz.

 • Vie filteret krever et vanntrykk på minimum 1,7 bar, maks 8 bar.

 • Max temperatur: 30 °C

 • Vie filter skal monteres av autorisert rørlegger.

 • Alle modeller kan leveres med 24/7 drift i form av Twin eller Trippel løsninger. Disse kan driftes i parallell eller alternerende.

 • Vie filteret blir levert for sammenstilling på stedet.

 • Kun standard modeller er vist på nettsidene, for større modeller med høyere kapasitet ta kontakt.

 • Vannanalyser skal foreligge som dokumentasjon for riktig dimensjonering og valg av renseteknisk løsning.

 • Alle standard modeller vist på nettet har 1" tilkobling.
   

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.

AFM-0 MEDIA 0.25-0.5 MM 25KG SEKK

AFM® er et aktivt filtermedia som kan erstatte filtersand i alle gravitasjon- og trykkfilter. AFM-0 har en størrelse på 0,25-0,5 mm og leveres i 25 kg sekk
4012301

AFM-1 MEDIA 0.40-1.0 MM 25KG SEKK

AFM® er et aktivt filtermedia som kan erstatte filtersand i alle gravitasjon- og trykkfilter. AFM-1 har en størrelse på 0,4-0,1 mm og leveres i 25 kg sekk
4012302

AFM-2 MEDIA 0.70-2.00 MM 25KG SEKK

AFM® er et aktivt filtermedia som kan erstatte filtersand i alle gravitasjon- og trykkfilter. AFM-2 har en størrelse på 1,0-2,0 mm og leveres i 25 kg sekk
4012303

AFM-3 MEDIA 2.0-4.0MM 25KG SEKK

AFM® er et aktivt filtermedia som kan erstatte filtersand i alle gravitasjon- og trykkfilter. AFM-3 har en størrelse på 2,0-4,0 mm og leveres i 25 kg sekk.
4012305

AKTIVT KULL FILTRASORB 400

Filtrasorb 400 er et granulert aktivt kull for fjerning av forurensninger i drikkevann. Leveres i sekk med 25 kg.
4012331

VIE ARMATURSETT 1"x1" L1000mm

Armatursett bestående av service/tre-veis ventil og to stk fleksible slanger. Passer til alle Vie filter med 1" anslutning, for enkel montering.
4019191