Til toppen

Sentinel


Hvorfor bruke væskebehandling i varme- og kjøleanlegg?
Alle varme- og kjølesystemer rengjøres med Sentinel produtker før de settes i drift. Dette for å eliminere korrosjon og oppbygging av slam i systemene. Belegg som legger seg i radiatorer, vekslere, pumper, ventiler o.l. resulterer i redusert energioverføringsevne, som igjen resulterer i at en må tilføre mer energi for å oppnå ønsket resultat.

For å forbedre effektiviteten må man sørge for at innsiden av systemet er rent. Dette er viktig for at vannet kan sirkulere uten problemer forbundet med slam- og kalkavsetninger som bygges opp i radiatoren eller på andre metalloverflater. Lukkede system skal alltid rengjøres og deretter tilsettes våre produkter som inneholder korrosjonsinhibitor for å beskytte innsiden av varmeanlegget.