Til toppen

PRO-serien

Last ned datablad

Bluewater PRO serien tilbyr kompakte, moderne og brukervennlige vannrensesystem for både privat og profesjonelt marked. Systemene er beregnet for et tappepunkt, men kan også installeres på hovedinntak – avhengig av modell, bruksområde og tilleggsvalg.

1003047

Pro 400 C-HF

Ikke på lager

1003048

Pro 400 CV-HR

Ikke på lager

1003050

Pro 400 BCV-HR

Ikke på lager

1003051

Pro 600 C-HF

Ikke på lager

1003052

Pro 600 CV-HR

Ikke på lager

Bluewater PRO serien tilbyr kompakte, moderne og brukervennlige vannrensesystem for både privat og profesjonelt marked. Systemene er beregnet for et tappepunkt, men kan også installeres på hovedinntak – avhengig av modell, bruksområde og tilleggsvalg. 

PRO serien fjerner alle kjente vannbårne forurensinger – tungmetaller, nitrat, partikler, klorid (salt), fluor, aluminium, pollen, mikroplast, bakterier, virus mm.

Patentert SuperiorOsmosis teknologi
PRO systemene bruker annen generasjons omvendt osmose teknologi – kalt SuperiorOsmosis.
For mer informasjon om denne unike teknologien les her.


Alle modeller har grov sil på vanninntaket etterfulgt av partikkelfilter og granulert aktivt kullfilter for å beskytte og gi økt levetid på RO membranen. Overvåking av vannkvalitet sikrer deg kunnskap og trygghet om at du har riktig vannkvalitet til enhver tid. PRO modellene vil gi alarm dersom tilfredsstillende vannkvalitet ikke oppnås, samt alarm ved driftsfeil. Lampe på frontpanelet viser også hvilket filter som må byttes. Dette er overvåkningsfunksjoner som stort sett kun finnes på store profesjonelle RO systemer. Lydnivået på PRO systemene når de er i bruk er som en oppvaskmaskin.

Valg av modell
PRO serien kommer i flere ulike modeller. PRO 400 serien er en brukervennlig vannrenser beregnet for hjemmet – både til matlaging, vasking og drikkevann. PRO 600 serien er egnet for det profesjonelle markedet – der hvor det krever store vannmengder, eksempel industrikjøkken, isbitmaskiner og oppvaskmaskin.

 PRO serien kan leveres med to ulike membraner:
• HR = High Rejection - Høy renseeffekt (på bekostning av kapasitet)
• HF = High Flow – Høy kapasitet (på bekostning av renseeffekt)

PRO serien kommer i ulike modeller:
• C = Standard modell
• CV = Ekstra spylefunksjon. CV modellen har samme funksjonene som C, men i tillegg starter den alltid med å spyle vannet som er på den rene siden av membranen til avløp. Det gjør at maskinen alltid leverer friskt og nytt vann av svært høy kvalitet.
• B = Brakkvannsmodell. For rensing av brakkvann benyttes PRO 400 BCV.

Montering
Systemene kan installeres under kjøkkenvask eller på hovedinntaket – avhengig av modell og valg av tillegg. Ved montering under kjøkkenbenk kobles systemet opp mot egen tappekran. For montering på hovedinntak, eller andre installasjoner som krever høyt vannforbruk, installeres PRO-systemene sammen med en lagertankløsning med påfølgende trykkøkningspumpe. 

Systemet er enkelt å installere, vedlikeholde og drifte.


Bruksområder
• Drikkevann • Brakkvann • Grunnvann • Storkjøkken • Kantiner • Befukter • Lett industri

Fordeler
• Innovativ teknologi • Kompakt løsning • Svensk utviklet • Enkel i bruk • Proff membran • Kan produsere mot lagertank


Tilfredsstiller ditt ønske om kvalitet
PRO systemene leverer svært rent og sunt vann som gir en ny dimensjon på drikkeopplevelsen. Den gir deg trygghet ved å forvandle forurenset vann til trygt og velsmakende drikkevann.


Krav til råvannet

  PRO 400 C-HF/CV-HR PRO 400 BCV-HR PRO 600 C-HF/CV-HR
Vanntrykk 2-10 bar 2-10 bar 2,5 -10 bar
Flow >10 >10 >10
TDS < 1500 mg/l < 7500 mg/l < 1500 mg/l
Kond. < 2000 µS/cm < 13 000 µS/cm < 2000 µS/cm
Hardhet 28 °dH 28 °dH 28 °dH
Jern II / Jern III <1,5 / <0,3 <1,5 / <0,3 <1,0 / <0,3
Temp. 2-35°C 2-30°C 2-35°C
Turbiditet < 0,5 FNU < 0,5 FNU < 0,5 FNU