Til toppen

4019172

VIE pH-10

15 l/min

Ikke på lager

4019174

VIE pH-13

25 l/min

Ikke på lager

4019175

VIE pH-16

40 l/min

Ikke på lager

Lav pH-verdi, lav alkalitet, høyt CO₂-innholdet (kullsyre) og lavt kalsiuminnhold i vannet er uheldig i mange tilfeller. Dette kan blant annet føre til korrosjon på metallrør, armatur og sementbaserte rør som asbestsement, noe som gir utfelling av blant annet jern, kobber, sink, asbest og bly i vannet. Vannskader for flere millioner kroner skjer hvert år på grunn av lekkasjer forårsaket av korrosjon.

pH-verdien, alkaliteten og kalsiuminnholdet kan økes mens CO₂-innholdet reduseres ved å la vannet passere gjennom alkalisk filtermasse. Våre pH-filter bruker et naturlig alkalisk mineral, Juraperle Marmor, som filtermasse for å justere nevnte verdier. Juraperle Marmor er et naturlig mineral bestående av 99.4% kalsiumkarbonat. Dette alkaliske mineralet tilfører vannet kalsiumkarbonat som gir økt pH-verdi i vannet, samt økt innhold av kalsium og alkalitet. Juraperle Marmor oppløses og forbrukes, og det må derfor etterfylles. Etterfyllingen må skje når maksimum 10% av original mengde Juraperle er forbrukt. Juraperle Marmor leveres knust, siktet, vasket, desinfisert, tørket og pakket i sekker a 25 kg.

Som standard leveres filtertankene med påfyllingshull for marmor, noe som gir enkel påfylling og vedlikehold av filteret.
Kapasitetene som er oppgitt er basert på kortvarig tapping ved lavt CO₂-innhold (<5mgl).

 

 • Vie filter skal alltid monteres etter membrantank.
 • Råvannet skal være fritt for partikler før det entrer Vie filteret, det skal derfor alltid monteres inn ett partikkelfilter før Vie filteret som er tilpasset vannkvalitet og nødvendig kapasitet.
 • Vie filteret skal monteres på et tørt, plant og frostfritt sted, med kort avstand til avløp.
 • Standard Vie filteret er utstyrt med automatikk som starter tilbakespyling/regenerering til fastsatt tid. Mengdestyrt automatikk som opsjon.
 • Det er svært viktig at brønnen/pumpa klarer å gi nødvendig spylevannsmengde og spylevannskapasitet. 
 • Filterventilen, automatikken, leveres med omformer beregnet for stikkontakt med 230V/50Hz.
 • Vie filteret krever et vanntrykk på minimum 1,7 bar, maks 8 bar.
 • Max temperatur: 30 °C
 • Vie filter skal monteres av autorisert rørlegger.
 • Alle modeller kan leveres med 24/7 drift i form av Twin eller Trippel løsninger. Disse kan driftes i parallell eller alternerende.
 • Vie filteret blir levert for sammenstilling på stedet.
 • Kun standard modeller er vist på nettsidene, for større modeller med høyere kapasitet ta kontakt.
 • Vannanalyser skal foreligge som dokumentasjon for riktig dimensjonering og valg av renseteknisk løsning.
 • Alle standard modeller vist på nettet har 1" tilkobling.


NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.

AQUA-JURAPERLE MARMOR

Juraperle har en renhet på mer enn 99 % kalsiumkarbonat, og en spesiell struktur som gjør den til et absolutt topprodukt for CO2-fjerning, økt pH og kalsium. Juraperle 1-2 mm leveres i 25 kg sekk.
4012335