Til toppen

4019213

VIE H₂S-30A

Tilgjengelig

4019214

VIE H₂S-60A

Tilgjengelig

Vie H₂S/Fe filter benyttes hvor man har behov for å redusere blant annet jern og hydrogensulfid. Vie H₂S/Fe filter er konstruert av høy materialkvalitets- media, tank og automatikk for effektiv filtrering, driftssikkerhet og lang levetid.

Filtermedia kommer fra de beste forekomster. Det er et naturlig kvartsmineral som er siktet til en kornstørrelse som i et filter fanger opp partikler som er større enn åpningen mellom sandkornene. Vie H₂S/Fe filter vil fysisk være i stand til å holde tilbake partikler ned til 10 mikron (0,010 mm) i størrelse av blant annet jern, hydrogensulfid og klor.
 

 • Vie filter skal alltid monteres etter membrantank.

 • Råvannet skal være fritt for partikler før det entrer Vie filteret, det skal derfor alltid monteres inn ett partikkelfilter før Vie filteret som er tilpasset vannkvalitet og nødvendig kapasitet.

 • Vie filteret skal monteres på et tørt, plant og frostfritt sted, med kort avstand til avløp.

 • Standard Vie filteret er utstyrt med automatikk som starter tilbakespyling/regenerering til fastsatt tid. Mengdestyrt automatikk som opsjon.

 • Det er svært viktig at brønnen/pumpa klarer å gi nødvendig spylevannsmengde og spylevannskapasitet. 

 • Filterventilen, automatikken, leveres med omformer beregnet for stikkontakt med 230V/50Hz.

 • Vie filteret krever et vanntrykk på minimum 1,7 bar, maks 8 bar.

 • Max temperatur: 30 °C

 • Vie filter skal monteres av autorisert rørlegger.

 • Alle modeller kan leveres med 24/7 drift i form av Twin eller Trippel løsninger. Disse kan driftes i parallell eller alternerende.

 • Vie filteret blir levert for sammenstilling på stedet.

 • Kun standard modeller er vist på nettsidene, for større modeller med høyere kapasitet ta kontakt.

 • Vannanalyser skal foreligge som dokumentasjon for riktig dimensjonering og valg av renseteknisk løsning.

 • Alle standard modeller vist på nettet har 1" tilkobling.


NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.