Til toppen


 

AKVAKULTUR

 

Akvakulturen er fremtidens viktigste matkammer for verdens befolkning, og vår kommende viktigste ressurs. I det ligger det et betydelig ansvar å sikre at dagens tekniske løsninger er bærekraftige og som gir forutsigbarhet, kvalitet og vekst. Både fra fiskeegg, yngel, smolt til voksen og slakteferdig fisk.

Klart Vann AS bidrar til kvalitet og vekst med bærekraftig teknologi og kunnskap for optimal god vannkvalitet fra klekking av fiskeegg til yngel stadiet frem til middagsbordet med et friskt, trygt, kaldt og godt vann. 


 

SJØVANNSINNTAK
• Partikkelfiltrering basket, patron og posefilter for mindre kapasiteter: Hayward filter
• Partikkelfiltrering generelt for små og store vannmengder: Manuelle og automatiske AFM filter
• Pre-filtrering RO-system: Manuelle og automatiske AFM filter
• Lufting: CO2 avgassere
• Vakuum lufting: Dryden vakuumlufter


FERSKVANNSINNTAK
• Mekanisk filtrering: Hayward filter og Manuelle og automatiske AFM filter
• Lufting: COavgassere
• Vakuum lufting: Dryden vakuumlufter
• pH, jern og mangan: Vie-renseanlegg
• Aluminium reduksjon: Doseringsanlegg, vannglass


RAS SYSTEM SMOLTANLEGG OG OPPDRETT
• Biologisk filtrering etter AFM filter: Lufting

ISPRODUKSJON
• Rensing og desinfisering: filtrering, rensing, UV og Ozon

FISKETINING
• Rensing og desinfisering: Filtrering, rensing, UV og Ozon

FISKEFOREDLING
• Rensing og desinfisering: Filtrering, rensing, UV og Ozon

OKSYGENERING
Diffusorslanger og keramiske diffusorer