Til toppen

VIE-PFOS/PFAS

Produktnummer: 7001570
Lagerstatus:

Perfluoralkylstoffer (PFAS) er en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske forbindelser som inneholder perfluoralkyl-grupper. Blant PFAS har det vært mest fokus på de svovelholdige forbindelsene (sulfonat-forbindelser), og særlig de med kjedelengde åtte, perfluoroktylsul-fonatforbindelser (PFOS-relaterte forbindelser). Perfluoroktylsulfonat (PFOS) er det fullstendig fluoriserte anionet til perfluoroktylsyre. Betegnelsen PFOS-relaterte forbindelser brukes om alle stoffer som inneholder en eller flere PFOS-grupper og som kan eller antas å kunne brytes ned i miljøet til PFOS. 

VIE-PFAS-1AB systemet består av en renseprosess som dokumentert effektivt reduserer PFAS forbindelser til under gjeldene krav til utslipp gjennom filtrerende adsorbsjon. Vie-PFAS-1AB er en bærekraftig teknologi for morgendagens krav. Leveres i manuell, semi-automatisk og automatisk utførelse.

Andre kapasiteter, materialkvaliteter og fler-trinns rensing etter behov er tilgengelig. Vennligst send oss teknisk underlag for beregning av løsning tilpasset spesifikt behov.

Modell VIE-PFAS-1AB
Kapasitet 1 m³/t
Arbeidstrykk 2,5-5 bar
Min. arbeidstrykk 1 bar
Filtrering 1 mikron
Drift Semiautomatisk
Kontroll Elektrisk/manuelt
Spylevannsmengde 6 m³/t
Strømforsyning 230V 50Hz
Mål (HxBxL) 230x80x180
Vekt Tom ca. 300 kg