Til toppen

Vie-mobil renseanlegg

Produktnummer: 7008140
Lagerstatus:
Last ned datablad

Mobilt renseanlegg for praktisk og enkel bruk - levert ferdig montert på tralle

Vie-mobil renseanlegg kombinerer teknisk mobilitet med høykvalitets renseprosesser for en rekke bruksområder. Den mobile enheten kan enkelt benyttes på varmeanlegg, kjøleanlegg, teknisk prosessvann og drikkevann. Har man behov for en midlertidig renseprosess, påfylling eller rengjøring av et anlegg er løsningen perfekt. Den kostnadseffektive løsningen setter fokus på viktigheten av god vannkvalitet enten det er oppstart/påfylling eller rengjøring. Alle modellene har punkt for påfylling og kan leveres med doseringsutstyr.

Vi har utarbeidet noen standard modeller, men skreddersyr løsning etter ønsket behov.

FF-UV modellene leveres med patronfilter for filtrering og rensing, samt UV-system for desinfisering av vannet. Modellen kan også leveres med en utvidelse FF-UV-DI. Denne modellen leverer i tillegg demineralisering for optimalt rent vann uten mineraler og salter. DI-modellen er en velegnet løsning der det er viktig med god vannkvalitet, eks. påfylling av nye anlegg. FF-UV modellene har en fleksibel løsning der man kan velge om man skal kun kjøre vann gjennom patronfilter, via patronfilter og UV-system eller via alle renseprosessene. 

DF-BM og DF-BM-P modellene er utviklet for varme og kjøleanlegg. Renseanlegget filtrerer slam og partikler kombinert med et kraftig magnetfilter på 9000 gauss. Løsningen tar effektivt ut magnetiske partikler og slam fra vannfasen. Vie-mobil DF-BM er en god løsning på eksisterende anlegg der behovet for rengjøring skal utføres. Etter at den mobile enheten har vært i bruk for rengjøring av systemet, bør man installere permanent løsning for vannbehandling. DF-BM-P har i tillegg en integrert sirkulasjonspumpe som er nyttig ved rengjøring av systemer. Eksempelvis ved oppstarts prosedyre, i tanker, delstrøm i lukkede system eller der anlegget ikke er i drift.