Til toppen

Varmeanlegg


Varmeanlegg er en felles betegnelse på anlegg som benyttes til oppvarming av bygninger, tappevann, innretninger og installasjoner. Mest vanlig er vannbårne anlegg, hvor vann benyttes som varmebærer (energibærer). 

Fjernvarme er ett type energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted. Til transport av varmeenergien brukes et fjernvarmenett, en lukket rørsløyfe som transporterer varmt vann til forbruker og lunket vann tilbake for ny oppvarming. Vann blir varmet opp i en varmesentral, blir distribuert gjennom et fjernvarmenett av rør frem til bygningene som skal varmes opp. Her overføres varmen fra fjernvarmenettet til kundens eget varmeanlegg.

Sentralvarmeanlegg er en annen type energisystem og er et vannbårent oppvarmingssystem i en bygning med en eller flere kjeler. Elektrisitet, varmepumpe, olje, gass og biobrensel er eksempler på energikilder som brukes. Internt på bygget distribueres varmen vanligvis via gulvvarme, viftekonvektorer og radiatorer. Vann benyttes også her som energibærer. I noen installasjoner, eksempelvis ved bruk av noen typer varmepumper, tilsettes vannet kjemikalier som glykol eller etanol. 

Uavhengig av type installasjon og energisystem som benyttes er det svært viktig at vannet i vannbårne anlegg ikke mister sin rolle, nettopp til å frakte varme fra en plass til en annen. Det er derfor svært viktig med riktig vannkvalitet og vannbalanse slik at effekten av varmeanlegget opprettholdes. 

Klart Vann AS har lang erfaring i vannteknisk behandling av varmeanlegg og et bredt spekter av lagerførte produkter og løsninger. Vi har teknologi og kunnskap til å ivareta kvaliteten på alle typer energibærere og system, små som store, med eller uten kjemikalier. Sortimentet inkluderer magnetfilter, delstrømsfilter, vannbehandlere, inhibitorer og rengjøringsmiddel, vakuum utluftere og ekspansjon-, trykk og påfyllingsautomater.