Til toppen

VANNKJØLERE

Tilgang til rent og naturlig drikkevann er med på å øke trivsel og velvære på arbeidsplassen. Med en av våre vannkjølere får du en forfriskende vannkilde som vil gi deg mye glede i årene fremover. Vann av riktig kvalitet og i riktig mengde kan bidra til redusert sykefravær og bedring av helsetilstanden. Drikker du rikelig med vann unngås tretthet, uoppmerksomhet og lav effektivitet.

En god vannkjøler skal ikke bare sørge for kaldt og godt vann, den skal også vare i mange år. Alle våre modeller er derfor underlagt de strengeste krav til kvalitet og slitestyrke. Ettersom alle modellene skal tilknyttes ditt eksisterende nettvann oppnår du samtidig maksimal hygiene og minimale drifts- og vedlikeholdsutgifter. Vannet blir på de fleste modeller direktekjølt via en kuldevekslende isbank. Dermed unngår man bakterievekst og mye vedlikehold.