Til toppen

UV-SYSTEM

Vi leverer et bredt spekter av UV-system, alt fra små enkle system til eneboliger til store, robuste UV-system til industri/prosess og vannverk. 

UV-system benyttes for å kunne sikre en bakteriologisk barriere og anbefales hvis man har en bakteriologisk usikker vannkilde for å kunne sikre trygt og sikkert drikkevann. De fleste UV-system har kapasiteter oppgitt med en UV-dose på 40 mJ/cm² UV-dose, som er minste kravet fra folkehelsa. 

Vanlige spørsmål og svar om UV-filtrering

 

Desinfeksjon anbefales generelt for alle private vannkilder, så sant man ikke har dokumentasjon på at kilden er bakteriologisk sikker. Den mikrobiologiske kvaliteten i råvannet ditt kan endres på grunn av miljøet rundt. Ved å sørge for desinfeksjon tar du ansvar for at drikkevannet ditt er trygt for både deg og din familie.
Ja. E.Coli trenger en UV dose på 6-10 mJ/cm² for å oppnå 99,99% desinfeksjon. Klart Vann oppgir sine UV-system med kapasiteter gitt ved 40 mJ/cm² (mWs/cm²) dose, som er det samme flere vannverk og store vannforsyninger i Norge bruker.
Ja. Mikrober kan skjules av suspenderte stoffer så det er nødvendig å filtrere vannet for å fjerne disse partiklene. Forfilter med filtreringsgrad på 5 mikron anbefales som et minimum. I tillegg må man vurdere behovet for ytterliggere forbehandling, dette avdekkes gjennom en fysisk/kjemisk analyse.
Alle våre UV-system er utstyrt med «lampe» monitorer som indikerer lampestatus. Noen modeller har også en UV-sensor hvor man kontinuerlig kan overvåker mengde UV stråler som doseres til vannet, er UV-dosen for lav vil alarm utløses.
Nei, UV-systemet skal være på selv om du bruker vannet eller ikke. Dersom UV-systemet ikke skal være i bruk i tre uker eller mer (man reiser på ferie f.eks.) så kan en ta ut stikkontakten. Dette fordi det blir varmt inni UV-kammeret og urenheter kan brenne seg fast på kvartsglasset. I visse installasjoner vil det være aktuelt med en temperaturbryter som regulerer temperaturen i UV-kammeret.