Til toppen

Utsola energisentral


En nærvarme- og kjølesentral for Sola Park.

Kundens krav
Sola Park er et ferdig regulert næringsområde nær Stavanger Lufthavn. Det ble boret 60 brønner for å sørge for miljøvennlig oppvarming og kjøling av bygg på næringsområdet. De har valgt å investere i en egen sentral for å sikre en effektiv energitilførsel og en langsiktig investering i fornybar energi til området. Målet var og er at energiavtrykket til alle byggene skal være lavest mulig.

Prosjektets grunnlag
Prosjekteringsgrunnlag: 10 - 14 bygg
Varmekapasitet: 4,5 - 5 MGW
Kjølekapasitet: 3 - 3,5 MGW

Statisk høyde: 40 meter
Estimert systemvolum etanol krets: 180 - 200 m³
Estimert systemvolum varme krets: 45 - 50 m³
Estimert systemvolum glykol krets: 20 - 25 m³

Løsning
Det ble levert og installert utstyr for rensing og ekspansjon for å ivareta god vannkvalitet og sikker drift. 

Ekspansjonssystemet som ble montert heter Technomat og leveres med full automatikk og driftsovervåking. Technomaten tilbyr også automatisk utlufting og etterfylling av vann, alarmsignal kan hentes ut fra automatikken og opp i byggets SD-anlegg.

I varmeanlegget ble det installert en Technomat, KKS vannbehandling og BMXT magnetfilter. Det ble også tilsatt X100 Korrosjonsinhibitor i distribusjonsnettet, en korrosjonsinhibitor vil passivere alle overflater i kontakt med vann og dermed forebygge korrosjon. 

På Utsola er det også en etanolkrets og en glykolkrets. Det er svært viktig at væskekvaliteten i disse systemene sikres. Det ble montert Technomat på begge kretsene. I etanolkretsen ble det tilsatt X100 Korrosjonsinnhibitor, et tradisjonelt delstrømsfilter og BMXT magnetfilter. I glykolkretsen ble det montert en KKS vannbehandler. En spesialutviklet metode ble tatt i bruk for å ivareta glykolen ved returspyling, dette for å slippe unødig forbruk av glykol.
 

Viktigheten av god vannkvalitet ble satt som en forutsetning for lang og forutsigbar drift av sentralen