Til toppen
Klart Vann skal levere prefabrikkerte RO-vann systemer til Nye SUS sykehus

Klart Vann skal levere prefabrikkerte RO-vann systemer til Nye SUS sykehus

Klart Vann AS har signert kontrakt med Helse Stavanger HF for levering og installasjon av total pakke for RO-rent vann til Nye SUS som skal stå klart i 2024/2025. 

Klart Vann AS har de siste årene utviklet, fabrikkert og levert flere slike avanserte RO-vann renseanlegg med høye krav til renhet på renset vann blant annet til sykehus, farmasøytisk industri og prosess. Vi er stolte av at et norsk vannbehandlings teknologi firma og ikke minst lokalt firma blir valgt til å levere RO-vann anleggene når fremtidens nye sykehus skal bygges.

Nye SUS – fremtidens sykehus 
Kontrakten innbefatter 3 prefabrikkerte RO-vann anlegg med distribusjonssystem til Bygg 11. Bygg 11 har både sterilsentralen og laboratorier som skal ha tilgang til hygienisk sikker distribusjon av rent vann iht. ISO 3696. 


Unikt prefabrikkert RO-vann renseanlegg
Vi skal produsere og levere unike prefabrikkerte RO-vann anlegg tilpasset kundens spesifikke krav til vannkvalitet, kapasitet og hygienisk distribusjon. Rent vann skal produseres iht. ISO 3696 Grad 2 og Grad 1 som stiller svært høye krav til kvalitet i hvert ledd gjennom hele RO-vann renseanlegget. Produsert rent vann lagres i spesialdesignede hygieniske lagertanker og distribueres til forbruk ved hjelp av pumper. Anleggene leveres med egenutviklet prosessautomasjon som ivaretar driftsprosessen, overvåkning av vannkvalitet og kommunikasjon mot SD anlegget. Som en del av lokale behov i laboratoriet inngår leveranse av spesial vannrenseanlegg for produksjon av rent vann ISO-3696 Grad 1 kvalitet - dette er den reneste formen for vannkvalitet spesifisert i ISO-3696 standard. 

Klar Vann AS har strenge krav til hygiene, materialkvalitet og sveisemetode når det kommer til hygieniske distribusjonsrørsystemer. Vi har gjennom flere år samarbeidet med VB rørleggerkjeden. Derfor var det naturlig å søke inn i kjeden etter underleverandør som hadde de rette kvalifikasjoner til å tilfredsstille våre krav til utførelse av installasjonsarbeidet for rent vann distribusjonsrørsystemet. Valget falt på VB Bryne Rør AS som vi har samarbeidet med i mange år på mangt annet innen vannbehandling.