Til toppen


 

HYGIENEKONTROLL OG SMITTEVERN


Kravet til vannkvalitet har en helt annen betydning når det kommer til medisinsk bruksområde. Vi vet forskjellen og kan tilby en rekke standard løsninger til medisinsk bruksområde inklusiv tannlege kontorer, sykehus og forskning. Klart Vann AS representerer Evoqua Water Technologies sine laboratorie vannbehandlings produkter. En verdens omspennende produsent som har satt standard i markedet. 

Våre medisinske produkter omfatter også sertifiserte filter for bruk på vannuttak, drikkevann og dusj for mikrobiologisk beskyttelse som legionella.

Det er en sann glede å tilføre våre kunder gjennomførte løsninger med høy kvalitet og trygghet.