Til toppen
image

Kommunalt vann som leveres ut på nett er ferdig renset og desinfisert iht gjeldende retningslinjer og forskrifter. I Norge har vi generelt sett svært godt og trygt drikkevann. Likevel forekommer det av og til sykdomsutbrudd og spredte sykdomstilfeller forårsaket av smittestoffer i drikkevannet. I tillegg kan man oppleve at vannet har dårlig smak, lukt eller er misfarget. Det er mange mulige årsaker til dette: gamle ledningsnett, lekkasjer på nettet, utilstrekkelig vannbehandling osv. Er vannet av mistenkelig art anbefales det å ta kontakt med kommunen eller vannverket som er ansvarlig.

Ønskes tiltak for å bedre vannets kvalitet finnes det mange ulike løsninger på markedet. Hvilken løsning som er best vil variere etter behov. Ønsker man å forbedre smak, lukt, farge anbefales et kullfilter. Eksempelvis kan man benytte Klart Vann Kullfilter 2.0 på hovedinntaket, dette filteret vil rense alt vannet inn til forbruk. For å beskytte seg mot bakteriologisk usikkert vann, kan kullfilter kombineres med UV. I nettbutikken under hus og hytte finner du produkter for kommunalt vann. Ønsker du å se på egne UV-system finner du disse her.