Til toppen
image


Kommunalt vann som leveres ut på nett er ferdig renset og desinfisert iht gjeldende retningslinjer og forskrifter. Allikevel kan man oppleve at vannet har dårlig smak, lukt eller er noe misfarget. Ofte skyldes dette gamle rør/ledningsnett og i noen tilfeller lange rørstrekk med lav sirkulasjon. Er vannet av svært mistenkelig art anbefales det å ta kontakt med kommunen eller vannverket som er ansvarlig.

Hvis man ønsker å gjøre tiltak for å forbedre lukt/smak/farge kan flere av våre produkter anbefales. Hvilken løsning som er best vil variere etter behov. Ønsker man å rense all vann i huset kan Klart Vann Kullfilter 2.0 monteres på hovedinntaket. Har man derimot behov for kun et tappepunkt anbefaler vi Klart Vann Kullfilter 1.0. I nettbutikken under hus og hytte finner du hele vårt produktsortiment.