Til toppen

Kjøleanlegg


Kjøleanlegg er en felles betegnelse på anlegg som benyttes til kjøling av innretninger og installasjoner. Dette kan gjøres ved å fjerne varme fra et system, eller ved å utsette systemet til et miljø med lavere temperatur. Væsker som benyttes til kjøling kalles gjerne kjølevæsker. 

Klart Vann AS har lang erfaring i vannteknisk behandling av kjøleanlegg og et bredt spekter av lagerførte produkter og løsninger. Vi har teknologi og kunnskap til å ivareta kvaliteten på alle typer vannbårne kjølesystem, små som store. Sortimentet inkluderer magnetfilter, delstrømsfilter, vannbehandlere, inhibitorer og rengjøringsmiddel, vakuum utluftere og ekspansjon-, trykk og påfyllingsautomater.