Til toppen

Et kopper-sink media av høy renhetsgrad som blant annet helt eller delvis vil fjerne følgende: klor, hydrogensulfid (H₂S), jern (toverdig), bly, arsenikk, kadmium, krom VI, krom III, selen, kvikksølv, kalsiumkarbonat, magnesium, bakterier, alger, mikroorganismer og belegg.

Mediet er egnet for forfiltrering og hovedfiltrering av drikke-, prosess- og avløpsvann. Ingen regenerering er nødvendig da renseprinsippet er basert på RedOx reaksjoner.