Til toppen

VIE JERN/MANGAN/PH- KOMBINASJONSFILTER

4019246

VIE Fe/Mn/pH-48

20 l/min

Ikke på lager

4019247

VIE Fe/Mn/pH-62

35 l/min

Ikke på lager

Kombinasjonsfilteret kan benyttes hvor vannet har for høyt innhold av jern, mangan og/eller hydrogensulfid i kombinasjon med lav pH.

For boliger, gårdsbruk, vannverk og industrianlegg.

Funksjon
Filteret er en gjennomprøvd konstruksjon, sammensatt i Norge av førsteklasses komponenter fra verdens ledende leverandører av denne type utstyr. Filteret har god rensekapasitet og lang driftstid. Via oksidasjon og filtrering blir jern-, mangan- og hydrogensulfid redusert. Oppløsning av karbonater øker pH-verdien.

  • Vie filter skal alltid monteres etter membrantank.
  • Råvannet skal være fritt for partikler før det entrer Vie filteret, det skal derfor alltid monteres inn ett partikkelfilter før Vie filteret som er tilpasset vannkvalitet og nødvendig kapasitet.
  • Vie filteret skal monteres på et tørt, plant og frostfritt sted, med kort avstand til avløp.
  • Standard Vie filteret er utstyrt med automatikk som starter tilbakespyling/regenerering til fastsatt tid. Mengdestyrt automatikk som opsjon.
  • Det er svært viktig at brønnen/pumpa klarer å gi nødvendig spylevannsmengde og spylevannskapasitet. 
  • Filterventilen, automatikken, leveres med omformer beregnet for stikkontakt med 230V/50Hz.
  • Vie filteret krever et vanntrykk på minimum 1,7 bar, maks 8 bar.
  • Max temperatur: 30 °C
  • Vie filter skal monteres av autorisert rørlegger.
  • Alle modeller kan leveres med 24/7 drift i form av Twin eller Trippel løsninger. Disse kan driftes i parallell eller alternerende.
  • Vie filteret blir levert for sammenstilling på stedet.
  • Kun standard modeller er vist på nettsidene, for større modeller med høyere kapasitet ta kontakt.
  • Vannanalyser skal foreligge som dokumentasjon for riktig dimensjonering og valg av renseteknisk løsning.
  • Alle standard modeller vist på nettet har 1" tilkobling.


NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.