Til toppen

Iron Out

Produktnummer: 4012354
Lagerstatus:

inkl. mva.

Last ned datablad

Brukes sammen med salt til regenereringen av avherdningsfilter der hvor råvannet i tillegg til kalk inneholder jern/mangan. Iron Out øker effektiviteten og levetiden til ditt avherdningsfilter. Produktet kan også benyttes til rengjøring av fliser, badekar, vasker og oppvaskmaskiner.

Jern- og manganholdig vann vil redusere effekten til et avherdnignsfilter over tid. Ved å bruke Iron Out sammen med saltet vil produktet rengjøre filtermassen i returspylings- og regenereringsprosessen. Dette vil øke både effektiviteten og levetiden til filteret. Iron Out tilsettes samme beholder som saltet. Bruk ½ flaske Iron Out til 3 sekker salt. For sterkere rens, se bruksanvisning.
 

  • Vekt: 793 gram
  • Farge: Hvit
  • Lukt: karakteristisk
  • Oppbevares utilgjengelig for barn
     

Faresetninger:
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.