Til toppen

INFINITY M

Last ned datablad

Infinity M selvspylende filter er beregnet til filtrering av drikkevann og husholdningsvann. Den spyles manuelt og finnes i størrelser fra 3/4" til 2" BSP tilkoblinger

4011952

3/4"

Ikke på lager

4011953

1"

Ikke på lager

4011955

1 1/4"

Ikke på lager

4011956

1 1/2"

Ikke på lager

4011957

2"

Ikke på lager

Infinity selvspylende filter
Infinity er beregnet til filrering av drikkevann og husholdningsvann. Filteret beskytter rørsystemet og tilkoblede systemer fra funksjonsfeil og slitasje pga. rustpartikler, boreslam, sedimenter, avskalling, hamp osv.

Filteret er i utgangspunktet ikke beregnet for filrering av kjemikaliebehandlet sirkulasjonsvann, prosessvann eller kjølevann. Inneholder vannet grove partikler og sand anbefales en separator i forkant av Infinity filteret.

Filtret er ikke egnet for filrering av oljer, fett, løsningsmidler, rensemidler og andre smøremidler, eller for separering av vannløselige stoffer. Bør ikke benyttes for vann med jernverdier over 0,3 mg Fe/I og/eller 0,05 mg Mn/l.

Funksjon
Det ubehandlede vannet strømmer inn gjennom filterets vanninntak og derifra fra innsiden til utsiden av filterelementet. Urenheter på >90 µm blir fanget opp på innsiden av filterduken. Avhengig av størrelse og vekt vil disse partiklene enten falle til nedre del av filterelementet eller feste seg på filterduken. Filterelementet kan rengjøres ved tilbakespyling ved regelmessige intervaller. Manuell tilbakespyling utføres enkelt ved å rotere et håndtak på filteret. Automatisk spyling er tidsstyrt og justeres etter behov. Infinity AP har i tillegg til tidsstyrt tilbakespyling også tilbakespyling på differansetrykk (0,8 bar). Infinity HWS inkluderer trykkrediksjonsventil og tilbakespylingsventil. Filteret vil fremdeles produsere filtrert vann i tilbakespylingsintervallet da 90% av filterdukarealet er tilgjengelig for filtrering mens tilbakespylingen foregår (uavbrutt vanntilførsel).

Installasjonskriterium
En vannstrøm på minimum 3,5 m³/t må være tilgjengelig for tilbakespyling eller et vanntrykk på minimum 2 bar etter filteret mens tilbakespylingen foregår. Koblingsmulighet til avløp på minimum DN 50 må være tilgjengelig. Installasjonsstedet må være sikret mot frost og filteret må beskyttes mot damp fra løsningsmidler, fyringsolje, alle typer kjemikalier, UV-stråling og varme over 40ºC. Spylevannsmengde er på 8-12 liter. 

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.

INFINITY FILTERELEMENT 90MY DN20-DN50

Filterelement for Infinity, alle modeller, 90 µm.
4019505