Til toppen

VIE HUMUSFILTER

Last ned datablad

Humusfilter benyttes hvor det er høyt fargetall (humus) i vannet. Våre standard modeller vises her. Kontakt oss for modeller med høyere kapasitet.

4019235

VIE HF-42

15 l/min

Ikke på lager

4019236

VIE HF-72

25 l/min

Ikke på lager

Benyttes hvor det er høyt fargetall (humus) i vannet. Overflatevann som har høyt fargetall og humus kan være med på å gi bruksmessige problemer, som for eksempel slamdannelse i ledningsnett, dårlig lukt og smak. Humus dannes ved nedbrytning av organisk materiale i jorden og medfører dermed en høyere bakteriologisk usikkerhet.

Bruksområder
HF-serien egner seg for vannverk, gårdsbruk, industrianlegg og boliger.

Funksjon
I filteret passerer vannet en ionebyttemasse, hvor humussyren byttes ut mot kloridioner. Prosessen går i sekvenser med regenerering, utladning og regenerering. Høyt jern/mangan-innhold, kombinert med humus, kan medføre at spesielle tiltak på iverksettes.

 • Vie filter skal alltid monteres etter membrantank.

 • Råvannet skal være fritt for partikler før det entrer Vie filteret, det skal derfor alltid monteres inn ett partikkelfilter før Vie filteret som er tilpasset vannkvalitet og nødvendig kapasitet.

 • Vie filteret skal monteres på et tørt, plant og frostfritt sted, med kort avstand til avløp.

 • Standard Vie filteret er utstyrt med automatikk som starter tilbakespyling/regenerering til fastsatt tid. Mengdestyrt automatikk som opsjon.

 • Det er svært viktig at brønnen/pumpa klarer å gi nødvendig spylevannsmengde og spylevannskapasitet. 

 • Filterventilen, automatikken, leveres med omformer beregnet for stikkontakt med 230V/50Hz.

 • Vie filteret krever et vanntrykk på minimum 1,7 bar, maks 8 bar.

 • Max temperatur: 30 °C

 • Vie filter skal monteres av autorisert rørlegger.

 • Alle modeller kan leveres med 24/7 drift i form av Twin eller Trippel løsninger. Disse kan driftes i parallell eller alternerende.

 • Vie filteret blir levert for sammenstilling på stedet.

 • Kun standard modeller er vist på nettsidene, for større modeller med høyere kapasitet ta kontakt.

 • Vannanalyser skal foreligge som dokumentasjon for riktig dimensjonering og valg av renseteknisk løsning.

 • Alle standard modeller vist på nettet har 1" tilkobling.

 • Filteret skal kobles til brutt avløp
 • Avløpsvannet vil inneholde salt, kompatibilitet mot resipient må kontrolleres.


NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.

IONEBYTTE HUMUS

Ionebyttemasse for humus. Leveres i 25 liter sekk.
4012344

VIE ARMATURSETT 1"x1" L1000mm

Armatursett bestående av service/tre-veis ventil og to stk fleksible slanger. Passer til alle Vie filter med 1" anslutning, for enkel montering.
4019191