Til toppen


 

DRIKKEVANN


Vi prosjekterer og leverer rensetekniske løsninger for behandling av drikkevann til både privat og offentlig sektor. Med utgangspunkt i de kvalitetskrav som foreligger kan vi sette opp løsninger som imøtekommer kundens behov og som gir vann av godkjent drikkevannskvalitet. Vårt mål er å utarbeide energi- og kostnadseffektive systemløsninger.

Vi lagerfører og leverer et vidt spekter av produkter innen vannbehandling, alt fra filterpatroner til store renseanlegg og UV-system. Produktene kan leveres enkeltvis eller som system, alternativt tilbyr vi også ferdig skid-monterte løsninger. Skid-monterte løsninger leveres med de nødvendige rensetekniske produkter montert ferdig på ramme. Dette forenkler installasjonsarbeidet og sikrer hurtig oppstart.

Med flere anerkjente produsenter i ryggen leverer vi stolt produkter og systemløsninger som sikrer kunden godt og rent drikkevann.   

 

 

  

Total alkalitet består av hydroksid (OH-), hydrogenkarbonat (HCO3-) og karbonat (CO32-).

Hvilke helsemessige betydninger kan høy alkalitet ha?
Det er ikke registrert negative helseeffekter fra hydrogenkarbonat. Tvert i mot kan alkalitet i vann ha en viss gunstig virkning fordi alkalisk vann som regel er mindre korrosivt, og mange tungmetaller er mindre løselige i alkalisk vann.

Hvordan kan man måle vannets alkalitet?
Vi tilbyr vannanalysepakker utført av akkreditert laboratorium samt vannprøvesett for hjemmebruk som inkluderer analyse av alkalitet. Ditt lokale laboratorium vil også kunne være behjelpelig med analysering.

Hvordan kan man øke vannets alkalitet?
Det enkleste eksempelet er å bruke et pH-filter med marmor som omdanner vannets CO₂-innhold til hydrogenkarbonat og dermed øker vannets alkalitet.

 

Toverdig jern (Fe2+) er oppløst og fargeløst og forekommer i vann med lavt oksygeninnhold og høyt karbondioksydinnhold (CO₂), som for eksempel i grunnvannskilder. Dersom toverdig jern kommer i kontakt med oksygen eller oksiderende komponenter, vil det endres til treverdig jern (Fe3+) som har den kjente rustrøde fargen. Denne formen av jern er partikulær og kan dermed fysisk filtreres bort. Organisk jern forekommer i kompleksbindinger med humus. Denne typen jernforbindelse kan gi gode vekstforhold for jernbakterier. Disse bakteriene kan produsere rustknoller i ledningsnettet som kan skape korrosjon i ledningsnettet.

Mangan og jern er forholdsvis like kjemisk sett. Mangan kommer også som regel fra mineraler i berggrunnen. Det er færre manganholdige mineraler enn det er jernholdige mineraler. Derfor ser vi ofte høyere jernverdier enn manganverdier. Mangan finnes i de samme formene som jern: oppløst (fargeløs), oksidert (partikulær) og organisk. Mangan er lettere oppløselig enn jern og er derfor vanskeligere å oksidere og dermed fysisk filtrere bort.

Hva er de bruksmessige og helsemessige problemene forårsaket av jern og mangan?
Verken jern eller mangan har noen direkte helsemessige effekter (det har vært spekulert om store inntak av mangan kan gi skade på lever). Indirekte vil jern og mangan i drikkevann kunne skape helsemessige problemer i og med at UV-desinfeksjon vanskeliggjøres, både p.g.a. farget vann, beleggdannelse på kvartsglass og partikler som skjuler bakterier og virus fra UV-bestrålingen. Som nevnt ovenfor, kan jernbakterier danne rustknoller i ledningsnett som igjen kan gi korrosjon. Bakteriene kan også føre til at det dannes rustslam i ledninger. Høyt jern- og manganinnhold kan gi vannet en dårlig smak samt en uestetisk farge. Det vil også kunne misfarge klesvask og gi brune utfellinger på sanitærutstyr.