Til toppen

Kraftig og unik magnetfilter med enestående ytelse!

Vi har i dag gleden av å annonsere en magnetitt nyhet for varmeanlegg, Boilermag BMXT DN65! Magnetfilteret yter eksepsjonelt bra med sine 7 magnetstaver og kapasitet på inntil 35 m3/t. BMXT DN65 tar utgangspunktet i DN80, som gjør at den har overlegen god avsetningskapasitet og har DN65 flenset anslutning. Dette produktet er spesielt rettet mot de mange eksisterende varmeanlegg med DN65 rørsystem og DN65 mikrobobleutskiller. Filteret har en byggelengde som passer med de fleste eksisterende DN65 mikrobobleutskillere, som gjør utskiftning enkelt. På mange varmeanlegg er det ofte viktigere å la magnetfilter ta ut skadelig magnetitt enn mikroluftbobler. BMXT DN65 har stort magnetkammer som senker hastigheten og lar også mikro luftbobler luftes ut gjennom luftepotten. Magnetfilter er derfor en verdifull investering som beskytter verdiene og prosessene i varmepumper, sirkulasjonspumper, varmevekslere, reguleringsventiler og generell instrumentering.

Den naturlige ansamlingen av sort slam (jernoksid/magnetitt) i varme- eller kjølesystemer reduserer ytelsen og effektiviteten betydelig. Det kan også forårsake tidlig ventil- og pumpefeil, skade på varmekilde/vekslere og fullstendig systemstopp. BoilermagXT forhindrer slike problemer ved å fjerne det skadelige sorte jernoksidet (magnetitt).

Når vannet sirkulerer gjennom systemet, strømmer det gjennom magnetfilteret. Forurensning av jernoksid/magnetitt trekkes til magnetstavene og fjernes fra sirkulasjon. Filteret fjerner de minste partiklene, helt ned til mikron størrelse.

  • Garantert beskyttelse mot sort jernoksid/magnetitt
  • Enkelt å montere og vedlikeholde
  • Opprettholder maksimal ytelse i systemene
  • Forbedrer energieffektiviteten
  • Forlenger systemets levetid
  • Ingen driftskostnader, minimale vedlikeholdskostnader
  • Reduserer slamoppbygning inne i varmekilde/vekslere
  • 10 års garanti fra leverandør på fabrikasjonsfeil

 

 Trykk nedenfor for å se produktet i butikken

MAGNETFILTER BoilerMag BMXT 200/2,5/DN65

BoilerMag XT 200/2,5 magnetfilter for varme og kjøleanlegg. Magnetfilteret har 7 magnetstaver og en kapasitet på 35 m³/t
8525874