Til toppen

VIE AVHERDINGSFILTER

Last ned datablad

Avherdingsfilter benyttes hvor det er høyt innhold av kalk i vannet. Våre standard modeller vises her. Kontakt oss for modeller med høyere kapasitet.

4019232

VIE AVHK-24

35 l/min

Tilgjengelig

4019221

VIE AVH-17

20 l/min

Ikke på lager

4019222

VIE AVH-24

35 l/min

Ikke på lager

4019223

VIE AVH-42

50 l/min

Ikke på lager

Avherdingsfilter benyttes hvor det er høyt innhold av kalk i vannet. Vann som inneholder kalk kan gi hardt vann som blir blant annet merket med dårlig såpeskumming, kalkavsetninger i armaturer/rør og i varmtvannsbereder etc. Hardt vann kan også gi grått, uetisk belegg i vannkokere/kaffetraktere, dusjvegger og gi dårlige resultater i forbindelse med industrielt bruk.

VIE-AVHK er en kabinettutgave med innebygd saltløsning.
 

 • Vannet passerer en ionebyttemasse, hvor kalsium og magnesiumioner byttes ut mot natriumioner. Prosessen går i sekvenser med regenerering, utladning og regenerering.
 • Vie filter skal alltid moteres etter membrantank.
 • Råvannet skal være fritt for partikler før det entrer Vie filteret. Det skal derfor alltid monteres inn ett partikkelfilter før Vie filteret som er tilpasset vannkvalitet og nødvendig kapasitet.
 • Vie filteret skal monteres på et tørt, plant og frostfritt sted, med kort avstand til avløp.
 • Standard Vie filter er utstyrt med automatikk som starter tilbakespyling/regenerering til fastsatt tid. Mengdestyrt automatikk som opsjon.
 • Det er svært viktig at brønnen/pumpa klarer å gi nødvendig spylevannsmengde og spylevannskapasitet.
 • Filterventilen, automatikken, leveres med omformer beregnet for stikkontakt med 230V/50Hz.
 • Vie filteret krever et vanntrykk på minimum 1,7 bar, maks 8 bar.
 • Maks temperatur er 30°C
 • Vie filter skal monteres av autorisert rørlegger.
 • Alle modeller kan leveres med 24/7 drift i form av Twin eller Trippel løsning. Disse kan driftes i parallell eller alternerende.
 • Vie filteret blir levert for sammenstilling på stedet.
 • Kun standard modeller er vist på nettsidene våre. For større modeller med høyere kapasitet ta kontakt.
 • Vannanalyser skal foreligge som dokumentasjon for riktig dimensjonering og valg av renseteknisk løsning.
 • Alle standard modeller vist på nettet har 1" tilkobling.
 • Filteret skal kobles til brutt avløp
 • Avløpsvannet vil inneholde salt, kompatibilitet mot resipient må kontrolleres.

Bruksområder
Avherdingsfilter egner seg for blant annet boliger, vannverk, gårdsbruk og industrianlegg.

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.

IONEBYTTE AVHERDNING

Ionebyttemasse til avherdningsfilter. Leveres i 25 liter sekk.
4012342

VIE ARMATURSETT 1"x1" L1000mm

Armatursett bestående av service/tre-veis ventil og to stk fleksible slanger. Passer til alle Vie filter med 1" anslutning, for enkel montering.
4019191