Til toppen

APF (Public Floc) - 20 KG

Varenummer: 100707
Lagerstatus:

20 kg kanne - APF® (All Poly Floc) er et unikt multi-spekter koagulant og flokkulant. Den inneholder fem aktive komponenter og dekker derfor et bredt spektrum. Ved bruk av APF vil store deler av partikler og bakterier bli fjernet fra vannet. Dette reduserer mengden stoff som må oksideres noe som fører til at klorforbruket reduseres til et minimum.

Koagulering er prosessen hvor oppløste kjemiske stoffer tas ut av vannet, disse kjemiske stoffene står for ca. 80% av klorbehovet i et basseng. APF inneholder NoPhos og forhindrer dermed også alge- og bakteriologisk vekst. APF kombinert med AFM og en ZPM vil gi en optimal filtreringsytelse. Nominell filtreringsgrad er gitt til ca. 0,1 mikron.

  • Fjerner store deler partikler og bakterier fra vannet
  • Fjerner fosfater. Fosfater er nødvendige for at alger og bakterier skal kunne vokse.
  • Det som filtreres bort fra vannet trenger ikke å oksideres med klor. Klorforbruket reduseres dermed til et minimum.
  • APF fungerer veldig godt sammen med AFM
  • En DAISY integrert system vil redusere mengden partikler ned til nominal 0,1 mikron


Faresetninger fra sikkerhetsdatabladet:
H290 - Kan være etsende for metaller.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.