Til toppen


VARMEANLEGG


Alle vannbårne anlegg krever høy grad av totalforståelse og kompetanse, både av de som prosjekterer, monterer og drifter anleggene. Skal man sikre et energi- og driftsøkonomisk anlegg er det viktig at alle disipliner ivaretas. Et viktig punkt er energibæreren - vannet som transporterer energien. 

Klart Vann AS har lang erfaring innen vannteknisk behandling av varme og kjøleanlegg. Vi har teknologien og kunnskapen til å sikre alle typer vannbårne anlegg, små som store, med eller uten kjemikalier. I tillegg til rensetekniske løsninger som magnetfilter, delstrømsfilter etc. inkluderer sortimenet også vakuum-utluftere og ekspansjonsautomater.


Et lite men viktig tiltak med stor betyning - vern om dine verdier, miljø og fremtid!

Prosjekter


Utvalgte produkter

 

Vie-Delstrømsfilter

VIE-delstrømsfilter er konstruert for installasjon i varme- og kjøleanlegg og andre prosesser for å filtrere fysiske partikler ut fra væsken.
7008115

BoilerMag XT serien

Magnetfilter serien Boilermag XT er beregnet for store varme og kjølesystem med 2" til 12" tilkobling.
7008100

TECHNOCAT vakuumutlufter

Technocat er vakuumutluftere som løser ethvert luft og trykkproblem i varme og kjølekretser ved bruk av trykksatt membranekspansjontank.
7008110


Her finner du et utvalgt av våre produkter. Hele sortimentet? Trykk her.