Til toppen

AFM - AKTIVT FILTERMEDIA

Last ned datablad

AFM® er et aktivt filtermedia som kan erstatte filtersand i alle gravitasjon- og trykkfilter. Standard levering i 25 kg sekk. Storsekk 1000 kg kan også leveres på forespørsel.

Råmaterialet til AFM er grønt container glass. Glasset blir vasket, desinfisert, varmebehandlet og deretter sortert til spesifikk gradering. Av sikkerhetsmessige grunner kontrolleres AFM under produksjonsprosessen for farlige og skarpe glassbiter. Når filtermassen er gradert i henhold til størrelse blir AFM aktivert gjennom en patentert tre trinns prosess. Aktiviseringen danner en mesoporøst struktur med et katalytiskt overflateareal på 1 mill. m² per m³. Overflatearealet er 300 ganger større enn overflatearealet til sand og andre glassmedier. Overflatearealet er viktig for alle adsorptive og katalytiske reaksjoner. I kontakt med vann, dannes frie radikaler (OH-radikaler), som beskytter overflaten for biofilm. Jo større overflate areal, dess bedre filtreringsevne og bio-resistens oppnås.

Det trengs 1,8 tonn med grønt glass for å produsere 1 tonn med AFM. AFM er produsert iht. ISO 9001-2008. AFM er godkjent i henhold til NSF 61.

Fordeler
• Redusert energi- og vannforbruk, krever mindre vann og sjeldnere returspyling sammenlignet med sand.
• Krystallklart vann. AFM filtrerer ut 30-50 % mer tørrstoff enn sand og andre glassmedier.
• Mer tørrstoff blir avgitt til avløpsvannet.
• AFM er et unikt bio-resistent filtermedia. Ingen biofilm – ikke Legionella.

Bruksområder
• Egnet for alle gravitasjons- og trykksatte filter
• Drikkevann
• Svømmebasseng
• Fiskeri og oppdrettsnæringen
• Kloakkrenseanlegg
• Avløpsvannbehandling
• Kjøletårn
• Vannfiltrering innen industri