vannanalyser

Følgeskjema Fysisk/kjemisk vannprøve – LAST NED

Vannets kvalitet varierer fra sted til sted gjennom årets fire sesonger. Derfor er det særdeles viktig å analysere vannkilden når vannkvaliteten er på sitt laveste nivå. Dette vil kvalitetssikre at det foretas riktig valg av vannbehandlingsutstyr. Analyseresultatet vil avdekke behovet for rensing, og hvilke tiltak som er best egnet for ditt drikkevann.

Fysisk/kjemisk, samt bakteriologisk vannanalyse kan tas av det lokale Næringsmiddeltilsyn, eller via oss – bruk gjerne vårt bestillingsskjema, eller ta kontakt med oss på telefon 47 65 66 00 eller epost: post@klart-vann.no.

Etter at du har bestilt en analyse vil du få tilsendt en tom flaske og et skjema som skal fylles ut. Ønsker du kun fysisk/kjemisk analyse kan du printe ut dette skjemaet og bruke egen flaske (flasken må romme minst 0,5 l og må kun ha tidligere inneholdt rent vann – ikke tilsetningstoffer eks. kullsyre).

  • Bakteriologiske vannprøver må sendes med Ekspress Over Natten levering. Laboratoriet må motta vannprøven innen 24 timer etter at den ble tatt. Den må derfor ikke sendes på fredag eller lørdag. Det er ingen garanti for at A-post kommer frem dagen etterpå.
  • Fysisk/kjemisk vannprøve sendes  som bedriftspakke til: Klart Vann AS, Nikkelveien 10, 4313 Sandnes

Våre analysepakker inkluderer analyse av følgende parameter:

  • Fysisk/Kjemisk analysepakke: ph, konduktivitet, alkalitet, fargetall, hardhet, kalsium, magnesium, jern og mangan, kobber, klorid, nitrat, turbiditet
  • Bakteriologisk analysepakke: Totalt antall bakterier (kimtall), koliforme bakterier, termotolerante bakterier, lukt og smak

Garanti ved dokumentert vannkvalitet:

  • Utstyr levert med utgangspunkt i dokumentert vannkvalitet garanterer vann i henhold til gjeldene drikkevannsforskrifter for de aktuelle parametre
  • Dersom vi ikke lykkes i å løse problemet på en tilfredsstillende måte, kjøper vi tilbake vannbehandlingsutstyret
  • Feil montert utstyr dekkes ikke av garantien

Faktura for utførte analyser vil bli sendt pr. post

Bestillingsskjema for vannanalyse:

Jeg ønsker å bestille følgende vannanalyser:


Alle priser eksklusive moms

Navn (obligatorisk)

Gateadresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)