drikkevann2bannar

Virkeligheten er dessverre et stykke fra myten som våre postkort og turistbrosjyrer viser. For det første kjenner sur nedbør ingen geografiske grenser. For det andre ligger mange av våre drikkevannskilder i nærheten av saltede veier, beitemark og industri, og store grunnvannskilder ligger i sårbare områder. For det tredje tilsetter 80% av vannverkene klor, og mange vannverk har organisk innhold som sammen med klor danner kloreringsbiprodukter. Dette kan være en stor helserisiko.

Hva påvirker vannkvaliteten?
Det som sannsynligvis påvirker kvaliteten aller mest, er hva som skjer med godt vann som transporteres gjennom et rørledningsnett som er gammelt og til tider i svært dårlig forfatning. Noe de fleste ikke er klar over, er at vann- og avløpsrør stort sett er lagt i samme grøft. Lekkasjer oppstår med medfølgende helserisiko.

Varierende vannkvalitet
Vi har analysert drikkevannet mange steder i landet. Resultatene er varierende og urovekkende i svært mange tilfeller. Vi kan tilby en rekke produkter og løsninger som både smaks- og helsemessig vil heve vannkvaliteten din vesentlig.

Test vannet ditt!
Er du i tvil om kvaliteten på drikkevannet kan vi tilby ulike analysepakker som vil avgjøre hvilken rensemetode som er den mest gunstige i ditt tilfelle.