Målenheten som brukes i norske forskrifter for turbiditet er FTU. FTU er en forkortelse av Formazin Turbidity Unit og er et mål for spredning av partikler i vann. Ved en turbiditet på 1 FTU kan man kunne se at vannet virker uklart.

Hvilke helseeffekter kan turbiditet gi?
Partikler kan redusere desinfeksjons-effektiviteten da de vil kunne innkapsle mikrober og dermed skjerme dem fra UV-bestråling eller klorering. Partikler vil også kunne absorbere UV-lys slik at lysintensiteten blir dårlig. Høyt innhold av organisk materiale vil kreve større mengder av klor for desinfeksjon, noe som kan føre til helseskadelige kloreringsbiprodukter.

Hvilke bruksmessige problemer kan turbiditet gi?
Vann med høy turbiditet vil ha et dårlig estetisk utseende. Partiklene kan tette rør og utstyr, samt skade pakninger, noe som kan føre til lekkasjer. Slam kan dannes i ledningsnettet og føre til smak- og luktproblemer. Misfarging av klesvask og sanitærutstyr kan oppstå.

Hvordan kan vannets partikkelinnhold reduseres?
De fleste partikler i vann kan filtreres bort. Vi tilbyr en rekke produkter med dette formål.