tjenester


Feilsøking

Det kan ofte være vanskelig å finne årsaken til feilen, samt hvor og hvorfor den oppstår. Vi er behjelpelige til å foreta nødvendige analyser og guide dere for nødvendig avklaring slik at problemet på best mulig måte kan løses.

Vurdering av tiltak
Vurdering og forslag til tiltak opp mot gjeldende forskrifter og krav utgjør en stor del av våre daglige oppgaver. Det beste utgangspunktet for en god løsning er å få tilsendt en prøveflaske for å utføre en analyse av ditt drikkevann.

Rehabilitering
Teknisk gjennomgang av eldre installasjoner for gjenvinning av egenskap, øke kapasitet, endre egenskaper, renovering eller utskiftning av enkelte deler er områder vi også kan være behjelpelige på.

Service og vedlikehold
Service og vedlikehold omfatter alt fra enklere installasjoner som vannkjølere og filtrering, til mer komplekse strukturer som KKS-anlegg. Vi kan også tilby spesialavtaler for ulike prosjekter.