Norske overflatevann har ofte lav pH-verdi. Vannkilder i kalkholdig grunn kan være nøytralt til alkalisk. Vann med lav pH-verdi har også ofte lavt CO₂- innhold som også er svært korroderende.

Hvilke bruksmessige problemer vil lav pH-verdi og høyt CO₂- innhold kunne gi?
Vann med lav pH-verdi og høyt CO₂-innhold virker tærende på rørsystem og armatur og kan derfor forårsake utløsning av helseskadelige stoffer som tungmetaller. Tæring på rørsystem kan føre til lekkasjer med tilknyttede kostnader.

Hvilke helsemessige problemer vil lav pH-verdi og CO₂- innhold kunne gi?
Vann med lav pH-verdi og høyt CO₂- innhold vil indirekte være helseskadelig p.g.a. utløsning av tungmetaller fra rør og utstyr fra korrosjon.

Hvordan kan vannets pH-verdi økes og CO₂- innhold reduseres?
Effektive metoder er bruk av et pH-filter eller ved lufting (Radonett eller CO₂- avgasser).